Propositioner til New Forest Pony Festival 2021

Hingstepræsentation 

Hingste der fremvises ved hånd: Mønsteren skal være  fyldt 16 år og hjelm er påbudt. 

Hingstepræsentation giver mulighed for at vise kårede/avlsgodkendte hingste på valgfri måde  i 5 -8 min. Der må gerne laves en speakerseddel, som afleveres ved sekretariatet.

Ved spørgsmål kontakt Bertine Davelaar på telefon 26190989 eller e-mail: nb.solhjemvej@yahoo.dk

 

Kvadrilleklasse: 

Der skal minimum være 2 ryttere/ ponyer i en opvisning, der har en varighed af  5-8 min.  Det er en showklasse uden bedømmelse.

Ved spørgsmål kontakt Vivi Lyholm på telefon 20871353 eller e-mail: vivi.lyholm@email.dk
 

Eksteriørklasse 

Indledende klasser – Lørdag

Ponyerne inddeles i følgende 9 klasser:

 • Klasse 1: Hingsteføl
 • Klasse 2: Hoppeføl
 • Klasse 3: 2-3 års hopper
 • Klasse 4: 4-8 års goldhopper
 • Klasse 5: 9-16 års goldhopper
 • Klasse 6: Følhopper
 • Klasse 7: Veteraner 17 år +
 • Klasse 8: Vallakker til og med 16 år
 • Klasse 9: Hingste

Der findes en vinder og en reserve i hver klasse, hvor vinderen går videre til finalerne søndag. Reserven overtager vinderens plads i finalen, hvis denne ikke deltager.

Bedømmelserne foretages af to forskellige dommere, der hver dømmer halvdelen af klasserne. Hver dommer har et wildcard de kan give til en pony, som de ud over vinderne, synes skal deltage i finalen.

De indledende klasser dømmes med karakterer for henholdsvis type, bygning, lemmer, bevægelse og helhed. Der kan opnås samlet max 50 points. Der gives en kort beskrivelse, der  efterfølgende kan afhentes i sekretariatet.

Finale – Søndag
Alle 9 finalister og de 2 med wildcard deltager i finalen med nulstillede resultater fra de indledende klasser. Finalen dømmes ved åben votering. Der er placering til de tre med højest point. Ved pointlighed er typekaraktererne afgørende.

 

Engelske rideklasser 

Rideklasserne må rides i engelsk påklædning eller alm. stævnetøj jf. DRF. reglement. 

Her bliver bl.a. ponyens (og rytterens) opførsel, manerer, klargøring og eksteriør bedømt.

Dommeren vil være godkendt af NPS.

Der er ingen aldersbegrænsninger for deltagelse i de engelske rideklasser, – men ekvipagen skal være harmonisk.

Alle deltagerne rider først samlet efter dommerens anvisninger, dernæst rider de hver et lille selvvalgt program på maks. 2 minutter, hvor man får mulighed for virkelig at vise, hvad ponyen kan.

I forhold til traditionelle dressurklasser, skal ponyen vises i lidt friere holdning, og at der lægges større vægt på gangen. Den generelle lydighed er vigtig, men der lægges ikke så stor vægt på præcision som i en dressurklasse.

Derudover bliver også ponyens (og rytterens) opførsel, manerer, klargøring og eksteriør bedømt.

Bortset fra i klasser for de mindre børn, afsadles ponyen til eksteriørbedømmelsen.

Ved spørgsmål kontakt Jytte Madsen på telefon 20957164 eller e-mail: horsemosen@vip.cybercity.dk
eller Anette Thorshøj på telefon 23309547 eller e-mail: anette@thorshoj.dk

Klassebeskrivelser

Generelle regler for brugsklasser

Supplerende regler for Working Hunter

 

Tilmelding

Tilmeldingsblanket, klik her

Priser:

 • Eksteriørklasse: 200,00 kr.
 • Hingstepræsentation: 50,00 kr. 
 • Kvadrilleklasse: 50,00 kr. pr. deltager
 • Mønstringskonkurrence (deles i grupper efter alder): 100,00 kr. 
 • Engelske rideklasser (se nedenstående skema): 200,00 kr.
 • Boks: 400,00 kr. Ønskes der spåner skal dette bestilles på forhånd ved Fritz Hansen 22800675   
 • Campingplads: 150,00 kr.
 • Festmiddag lørdag aften. Voksne: 170,00 kr. og børn 90,00 kr.
 • Sponsor for klasse til festivalen som beløb: 300 kr. 
 • Jubilæums T-shirt: 130,00 kr.
 • Tilmelding til brugsklasser efter nedenstående skema

 

  Leading Rein First Ridden/Driven Novice Ridden Open 

Ridden/Driven

Working Hunter First Ridden Working Hunter Open Ridden
Uden galop Med galop Uden galop Med galop
                 
Køreklasser                
Lange liner                

 

Bemærkninger til propotioner

Ejer af pony skal være medlem af Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark, for at ponyen kan deltage i festivalen. Alle New Forest ponyer registreret i stambogens hovedafsnit kan deltage.

Boks 

Boksen er incl.  halm. Ved bestilling inden ankomst kan andet strøelse tilkøbes, kontakt Fritz Hansen 22800675. 

Camping 

Prisen er pr. plads med strøm og må derfor deles af flere personer der sover i samme campingvogn eller telt. Ingen pladser uden strøm. Ingen bad og køkkenfaciliteter, men toiletforhold på pladsen.

Festmiddag 

Festmiddagen vil blive afholdt lørdag aften.

Huske liste til deltagerne:

 • Greb
 • Kost/rive
 • Skovl
 • Spande
 • Ekstra grime og træktov
 • Ekstra trense med bid
 • Stævnenummer
 • Evt. dækken
 • Flettegrej, børster, svamp, shampoo, saks, kniv og evt. rideudstyr
 • Hø og pillefoder

 

Ordensregler på pladsen:

Generelle bestemmelser:

 • Ved at deltage i festivalen og kåringen har udstilleren accepteret at overholde nedenstående regler og bestemmelser og accepterer at deltage i inspektioner, hvis der anmodes herom.
 • Udstilleren accepterer at følge instrukserne fra arrangørerne (herunder ringfolk og ledelsen) på alle tidspunkter under festivalen, inklusiv instrukser i udstillingsringen, for at sikre en god og hurtig afvikling af bedømmelsen. 
 • Enhver deltager er forpligtet til at møde med dyrene i ringen til tiden til det ponyen er blevet tilmeldt, og de championater ponyen eller deltageren kvalificerer sig til.
 • Ponyer der er tilmeldt samlinger skal møde til bedømmelse i samlingen.
 • Beslutningen fra ledelsen er bindende, og hver enkelte udstiller skal acceptere og respektere denne beslutning. 
 • Udstillerne skal under festivalen, i opbygningsperioden og i oprydningsperioden rette sig efter festivals ledelsens anvisninger. 
 • Udstilleren skal samarbejde med anmodninger / instrukser fra arrangørerne og lade dyret blive fotograferet.
 • Når festivalen slutter hjælper vi hinanden med at rydde op, boks og campingplads efterlades ryddede. Der vil være en oprydningsliste ved sekretariatet som i bedes skrive jer på. Man kører tidligst fra pladsen efter at sidste aktivitet er færdigafviklet.
 • Kørsel på pladsen skal minimeres særligt i timerne fra 8- 17.
 • Af hensyn til sikkerhed skal der rides med reglementeret hovedbeklædning, og springes med sikkerhedsvest.
 • Al fremvisning og ridning af ponyer over 1. år foregår med hovedtøj.
 • Festival ledelsen kan kræve et dyr hjemsendt eller kræve, at det forbliver i staldene, hvis det skønnes farligt for dyr eller mennesker.
 • Festival ledelsen kan kræve en pony hjemsendt eller kræve, at det forbliver i staldene, hvis dennes sundhedstilstand af pladsens dyrlæge skønnes uegnet til deltagelse.
 • Hvis en pony bliver halt under festivalen udgår den af alle aktiviteter.
 • Udstillerne bærer selv enhver risiko for det udstillede med hensyn til brand, tyveri, vandskade og anden form for beskadigelse såvel under forsendelsen/transport som under udstillingen, ligesom udstillerne er ansvarlige for eventuelle skader, der påføres personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller forsømmelse fra udstillerens eller hans medhjælperes side. 
 • Dyrene er opstaldet på pladsen på udstillers ansvar.
 • Dyrevelfærd. Ved transport, under festivalen og fremstilling af dyr skal disse behandles så skånsomt som muligt. De gældende regler for dyrevelfærd skal altid overholdes. Ved klargøring af dyr til fremstilling skal der tages hensyn til dyrenes normale livsytringer. Det er ikke tilladt at bruge stimulerende stoffer/hjælpemidler, der hindrer dyrene i at udvise deres naturlige adfærd. Der kan kun deltage raske dyr i festivalen, syge dyr skal blive hjemme. 
 • Deltagende føl, skal minimum være 14. dage og efter avlsgodkendte hingste.