Aktivitetskalender

calendar_date_2

 

.  
28 – 30. september 2018 Championater og medaljeridning Region Øst
.  
September / oktober 2018 Championater og medaljeridning i Region Vest
.  
September / oktober 2018 Efterårs tur på ponyryg med Lene Jacobsen
.  
13. oktober  2018 Bestyrelsesmøde
.  
17. november 2018 Generalforsamling
.  
1. december 2018 M&M Christmas Show. Dommere: Mrs. Gillian McMurray & Mrs. Jane Barry 
Invitation, læs mere her
Tilmelding (Word dokument), klik her
.  
   
.  
   
.  
   
.  

= Dyrskuer hvor Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark giver ærespræmier