Generelle regler for brugsklasser

Generelt

 1. Alle deltagere og personer i forbindelse med arrangementet skal udvise passende opførsel og pli.
 2. Hvis dommeren skønner at en pony ikke er i sundhedsmæssig forsvarlig tilstand (herunder huld) til at kunne klare en klasse, kan dommeren udelukke ponyen fra klassen. Det er alene dommerens afgørelse.
 3. Ved al færdsel på ponyer på pladsen skal godkendt ridehjelm og sikkerhedsforsvarligt fodtøj benyttes. Personer på 15 år og derunder skal bære godkendt ridehjelm ved al færdsel i ringen.
 4. Det anbefales, at børn under 10 år anvender sikkerhedsvest.
 5. En groom skal være 16 år, og have et vist kendskab til heste
 6. Alt udstyr (sadel, trense, sele og vogn) der benyttes, skal altid være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Stigbøjler bør være sikkerhedsstigbøjler. Dette er dommerens afgørelse og en ekvipage kan udelukkes fra klassen, såfremt sikkerheden for ekvipagen eller omgivelserne ikke er forsvarlig.
 7. Al ophold og færdsel på pladsen er for eget ansvar. Arrangørerne fralægger sig et hvert ansvar for skader, tyveri eller sygdom på/af heste/ponyer samt udstyr og personer.
 8. Hvis personer eller ponyer bortvises, udelukkes eller diskvalificeres tilbagebetales startgebyret ikke.
 9. I tvivlsspørgsmål er det dommerens afgørelse der er gældende, eller, hvis ikke andet er anført herefter, reglerne fra ”The National Pony Society” der er gældende.

 

Ponyen

 1. Klasserne er åbne for ponyer der er i stambogens hovedafsnit.
 2. Ponyens alder regnes fra 1. januar det år den er født.
 3. Alle ponyer der rides skal være mindst 4 år.
 4. Hvis ikke andet er anført er hopper med levende føl, der har folet inden for de seneste 6 måneder er udelukket fra deltagelse, dog er grænsen 4 måneder ved deltagelse i Leading Rein og “for lange liner”. Såfremt føllet er dødt, skal dette dokumenteres.
 5. Alle ponyer kan blive målt, såfremt klassens dommer eller arrangørerne ønsker dette. Såfremt ponyen måles for stor eller lille til den tilmeldte klasse, flyttes ponyen til den rette klasse.
 6. Alle ponyer kan få deres identitet tjekket, såfremt en dommer eller arrangør ønsker dette. Såfremt ponyens identitet ikke er korrekt, udelukkes den fra deltagelse ved arrangementet.
 7. Ponyer der udviser en opførsel der gør den til fare for sig selv, og/eller andre, kan på dommerens, eller arrangørernes, foranledning bortvises fra bedømmelsen/arrangementet. Ponyen skal herefter opholde sig på et, af arrangørerne, nærmere udpeget sted.
 8. Hingste må fremvises med en groom ved siden, der evt benytter et grimeskaft/træktøjle, i alle klasser, hvor hingste kan deltage. Dette kan dog have indflydelse på dommerens bedømmelse. Grimeskaft/træktøjle skal fastgøres i bidet.
 9. Ponyerne kan inddeles i følgende grupper efter højde, hvis ikke andet er anført i invitationen.
  1. Gruppe 1: under 122 cm
  2. Gruppe 2: 122 cm til 135 cm
  3. Gruppe 3: 135 cm til 145 cm
  4. Gruppe 4: over 145 cm

 

Optømning

 1. Hvis ikke andet er anført er det valgfrit hvilket bid der bruges, dog indgår valget i dommerens bedømmelse.
 2. Alle Novice ponyer skal dog altid bære trensebid.
 3. I alle Leading Rein-klasser skal ponyen dog bære trensebid. Grimeskaft/træksnor skal fastgøres i næsebåndet, og holdes i handlerens venstre hånd. Tøjler skal gå direkte fra bidringe til rytterens hånd
 4. Hjælpetøjler er ikke tilladt, med mindre der er anført andet.
 5. Med mindre andet er anført, er det ikke tilladt, at ponyen bærer andet end trense og sadel.
 6. Dommeren kan altid bede om/tillade ændringer i optømningen.

 

Rytter/kusk/fremviser/groom

 1. Ryttere, kuske, fremvisere og deres grooms bør altid være smart, pænt, nydeligt og rent påklædt når de træder ind i/på ringen/banen.  Fremtoning (herunder påklædning) af ryttere, kuske, fremvisere og grooms kan have indflydelse på dommerens bedømmelse. I Leading Rein er det ønskeligt, at rytter og groom matcher hinanden.
 2. Spore er ikke tilladt. Pisk må ikke overstige 76 cm i længden, og kan efter dommerens ønske måles. Hvis pisken er for lang, kan dommeren vælge at udelukke ekvipagen fra klassen.
 3. Rytter/kusk/fremvisers alder regnes fra 1. januar i fødselsåret.
 4. Rytter/kusk/fremviser skal være 3 år for at deltage.
 5. Rytter/kusk der rider/kører med hingst skal  være 14 år. Fremvisere af hingste skal være 16 år.
 6. Der kan udskrives særlige klasser for hingste med ryttere under den angivne alder. Hvis rytter/kusk er under den angivne alder, skal hingsten følges af en groom. Groomen må have et grimeskaft/træktøjle fastgjort til hingsten. Grimeskaft/træktøjle skal fastgøres til bidet. (dette kan have indflydelse på dommerens bedømmelse). Hvis en kusk er under den angivne alder, skal der være ekstra liner til en groom.
 7. Hvis en kusk er 12 år eller der under skal der være ekstra liner til en groom på vognen. Ved kuske på 15 år og der under, skal der være en groom på vognen.

 

Ekvipagen

 1. Hvis ikke andet er nævnt, er der ingen øvre aldersgrænse for rytter/kuskens alder i forhold til ponyens størrelse. Det er dog ønskeligt, at ekvipagen er harmonisk. Dommeren kan bortvise ponyer med for høje/tunge ryttere. Harmonien kan have indflydelse på dommerens bedømmelse.

 

Dommeren

 1. Dommeren skal leve op til reglerne fra ”The National Pony Society” krav til dommere.

 

Klasser

 1. En ekvipage kan udelukkes for deltagelse i en klasse, hvis ekvipagen kommer for sent. Tidsfristerne er som følger: Rideklasser; når klassen sætter i trav. Working Hunter; 5 min efter sidste pony har sprunget. Udelukkelse er dommerens afgørelse.
 2. Klasser med mange deltagere kan deles og/eller der kan benyttes to dommere, der bedømmer hver sin del af klassen.
 3. Køreklasser følger regler og bedømmelse for Rideklasser.

 

Bedømmelse

 1. I ringen/på banen må der kun befinde sig personer der er udpeget af arrangørerne eller dommeren.
 2. Dommeren bør medbringe reglerne for brugsklasser (udarbejdet af Mountain and Moorland Denmark) og regelbogen fra ”The National Pony Society”, da det er dommerens afgørelse der er gældende.
 3. Dommeren må ikke benytte kataloget for arrangementet før og under bedømmelserne.
 4. Ponyens klargøring har indflydelse på bedømmelsen.
 5. Ridning og manerer (for både pony og rytter) i forhold til Ponyens race, vægtes med 60 %
 6. Type og rammer vægtes med 40 %
 7. Hvis eksteriørbedømmelse indgår i klassen, er det tilladt at få hjælp fra en groom til af- og op-sadling.
 8. For Working Hunter klasser kan der være afvigelser fra ”Generelle regler for Brugsklasser” og ”Generelle regler for Working Hunter klasser” skal følges.
 9. Ponyen bør bære sig i en naturlig holdning og på bagparten