Sundhed

ARVELIGE VARIANTER FUNDET HOS NEW FOREST PONYER I DANMARK

I disse år identificeres der til stadighed arvelige varianter hos alle heste- og pony racer. Disse varianter har for manges vedkommende været der i mange år, men pga. den lettere tilgang til DNA-test og kortlægning af hesteslægtens DNA, kan mange af dem nu identificeres hos de enkelte dyr.

Som forening og som avlere, må vi forsøge at forholde os til de varianter, der vedrører vores race. Der kan være forskel på, hvordan forskellige lande håndterer de enkelte genetiske varianter.

Nogle arvelige varianter har større betydning end andre og derfor skal vi ikke behandle alle ens. Nogle kender vi ikke betydningen af endnu. Endelig er nedarvningen ikke ens for alle varianter.

Myotoni har vi kendt en del år og arvegangen er autosomal recessiv. Dobbelt bærere vil være syge og ikke levedygtige individer. Den er med overvejende sandsynlighed relateret til Kantje`s Ronaldo linjen, idet der kun er fundet bærere blandt efterkommere efter denne hingst. I Danmark blev alle avlsaktive hingste testet for varianten, da den blev identificeret. I dag er det kun nødvendigt at teste hingste med Kantje`s Ronaldo i afstamningen, der ikke kan frikendes pga. af test af anerne. Hingste, der er bærere, kan ikke kåres i Danmark. Avlere opfordres til at teste hopper, der er mulige bærere, inden de ifoles.

En liste over testede ponyer findes på foreningens hjemmeside. Klik her.

Cerebellar Abiotrofi – CA  har ligeledes en autosomal recessiv arvegang og dobbelt bærere er ikke levedygtige. Den er kun identificeret hos en enkelt New Forest pony i Danmark. Denne var mor til en fremstillet sportspony hingst. Hos DSP testes alle hingste og bærere kan ikke kåres.

Flere New Forest hingste er testet for varianten og det er muligt at få testet såvel hingste som hopper i avlen. Der er ikke krav om test af kårede hingste.

Resultaterne påføres ponyens data.

Polysaccharide Storage Myopathi 1 – PSSM1 En nyere genvariant, som blev lokaliseret i Danmark for et par år siden, er PSSM1. Denne variant er dominant og det betyder, at ca. 50% af en genbærende ponys afkom arver genet, og dermed er disponeret for at kunne udvikle nyreslag. Det betyder ikke, at alle ponyer med PSSM1 genet vil lide af nyreslag fra tid til anden, men man mener, at der er en større risiko for, at de kan få det på et tidspunkt i livet, hvis de ikke fodres og håndteres korrekt, end der er, hvis ponyen ikke har denne genvariant. Genet er ikke dødeligt og det ser ud til, at rigtig mange New Forest ponyer har haft gennet gennem tiderne uden at have haft gener af det, og uden at ejerne har haft mistanke om, at der var en skjult genvariant involveret.

Noget tyder på at genet er muteret for 1600 år siden – så altså ikke nyt, men nyopdaget. Mange ponyer, som har haft dette gen, er måske gået gennem et langt liv og er blevet A- og B-ponyer og er kåret med medaljer – ligesom deres eventuelle afkom har høstet hæder i avl og sport. Bestyrelsen har kun kendskab til en enkelt New Forest pony i Danmark, der er blevet syg af nyreslag, hvor man kan kæde det sammen med PSSM1 genet, da ponyen i den forbindelse blev testet. Vi ved ikke, hvor mange bærere der er i Danmark endsige i Europa, men vi ved at det findes i flere linjer og kan være ganske udbredt. Det findes også indenfor mange andre hesteracer, og er altså ikke specifik for New Forest.

I bestyrelsen er vi enige om, at det er godt at teste avlsdyr for genvarianter, når det nu engang er en mulighed. Vi er også enige om, at det – hvis det skal være officielt og ikke bare til egen viden – skal foregå ved, at en dyrlæge eller en mærker fra SEGES udtager hår eller blod og indsender til et akkrediteret laboratorium.  Men ponyejerne må selvfølgelig gerne teste deres dyr til egen orientering. Vi kan dog ikke forestille os, at selvindsamlede prøver kan komme i spil, hvis der på et tidspunkt bliver krav om test af kårede dyr/avlsdyr/føl eller andet.  Men som tingene står, og vi ikke ved, om det bliver muligt at teste for 50 eller 500 genvarianter indenfor de næste 5 år, synes vi, at det er ansvarligt at undersøge sit avlsmateriale, når det i øjeblikket kan gøres for et forholdsvis lille beløb. Den danske forening har forhandlet sig frem til en rabat ved laboratoriet, når prøverne indsendes gennem Lene Jacobsen.

På det internationale møde i efteråret 2019 besluttede Europas New Forest avlsforbund, at man vil tage problematikken op igen til det internationale møde i 2021. I mellemtiden har moderlandet England meldt ud, at alle lande skal teste alle kårede hingste og udelukke bærerne fra avl.  I Danmark har vi dog valgt den liberale holdning, at lade det være op til avlerne, om man ønsker at bruge dyr med PSSM1 i avlen. Vi anbefaler test af især de ældre avlsdyr, fordi man på den måde kan udelukke denne genvariant hos afkom efter to dyr, der ikke har PSSM1. Omvendt kan forældredyrene sagtens bære PSSM1-genet, selv om man finder afkommet fri. Det vil også være op til avlerne at vælge at bruge en hingst eller hoppe med genvarianten i avlen, fordi de ønsker netop de egenskaber, der ellers er til stede hos det ønskede avlsdyr.

Anbefalingen tages op til revision efter det internationale møde i 2021.

Link til New Forest Pony, Breeding & Cattle Society: https://www.newforestpony.com/breeding/pssm/

Link til beskrivelse af PSSM1 på dansk, Dansk Tinkerforening: https://www.dansktinkerforening.dk/uf/80000_89999/87686/796653ff88029af99ac51b7ab263f7e2.pdf

Af hensyn til salg af ponyer, har sælger  en loyal oplysningspligt over for køber, og parterne opfordres  til at bruge købekontrakt og sælger-køber erklæring fra Seges.

Link til køber – sælger erklæring

Link til købekontrakt

 

Test for genvarianter  via foreningen:

Ponyer testes ved en hårprøve, som udtages af dyrlæge eller autoriseret mærker fra Landsudvalget.

Prøven sendes sammen med indsendelsesformular (findes på foreningens hjemmeside) – underskrevet af ejer og udtager – til Lene Jacobsen, Amstrupvej 2A, Vroue, 7800 Skive.

Desuden tilbydes gratis udtagning af prøver ved foreningens arrangementer, hvor der er en officiel identifikation af ponyen. Dette skal blot bestilles 14 dage i forvejen ved henvendelse til  foreningens formand.

Foreningen har pt. aftale med et udenlandsk laboratorium og prisen på test for:

PSSM1 er ca. kr. 295,- (2019 priser – afhængig af valuta udsving) hertil kan tillægges evt. udgifter til porto, transport mm. Klik her for at åbne indsendelsesskema.

Det er muligt at få foretaget test for både PSSM1 og CA direkte gennem SEGES, information kan ses på SEGES hjemmeside her.

CA er ca. kr. 295,- (2019 priser – afhængig af valuta udsving) hertil kan tillægges evt. udgifter til porto, transport mm. Klik her for at åbne indsendelsesskema.

Myotoni er ca. kr. 300,- (2019 priser – afhængig af valuta udsving) hertil kan tillægges evt. udgifter til porto, transport mm. Klik her for at åbne indsendelsesskema.

For PSSM1 og CA vil resultaterne påføres ponyens data på Hestedata og vil være kendte for bestyrelsen til brug i det videre arbejde med udredning af omfanget af PSSM1/CA i den danske population af New Forest ponyer.

Hingste der testes via foreningen – der vil resultatet blive offentliggjort på foreningens hingsteliste.

Resultat af Myotoni test vil forsat blive påført ponyens data på Hestedata og blive offentliggjort på listen over testede ponyer på foreningens hjemmeside.

Har du spørgsmål til prøveudtagning mv kontakt Lene Jacobsen på mail: amstrupvej2a@gmail.com