Sundhed

ARVELIGE VARIANTER FUNDET HOS NEW FOREST PONYER I DANMARK

I disse år identificeres der til stadighed arvelige varianter hos alle heste- og pony racer. Disse varianter har for manges vedkommende været der i mange år, men pga. den lettere tilgang til DNA-test og kortlægning af hesteslægtens DNA, kan mange af dem nu identificeres hos de enkelte dyr.

Som forening og som avlere, må vi forsøge at forholde os til de varianter, der vedrører vores race. Der kan være forskel på, hvordan forskellige lande håndterer de enkelte genetiske varianter.

Nogle arvelige varianter har større betydning end andre og derfor skal vi ikke behandle alle ens. Nogle kender vi ikke betydningen af endnu. Endelig er nedarvningen ikke ens for alle varianter.

Myotoni har vi kendt en del år og arvegangen er autosomal recessiv. Dobbelt bærere vil være syge og ikke levedygtige individer. Den er med overvejende sandsynlighed relateret til Kantje`s Ronaldo linjen, idet der kun er fundet bærere blandt efterkommere efter denne hingst. I Danmark blev alle avlsaktive hingste testet for varianten, da den blev identificeret. I dag er det kun nødvendigt at teste hingste med Kantje`s Ronaldo i afstamningen, der ikke kan frikendes pga. af test af anerne. Hingste, der er bærere, kan ikke kåres i Danmark. Avlere opfordres til at teste hopper, der er mulige bærere, inden de ifoles.

En liste over testede ponyer findes på foreningens hjemmeside. Klik her.

Cerebellar Abiotrofi – CA  har ligeledes en autosomal recessiv arvegang og dobbelt bærere er ikke levedygtige. Den er kun identificeret hos en enkelt New Forest pony i Danmark. Denne var mor til en fremstillet sportspony hingst. Hos DSP testes alle hingste og bærere kan ikke kåres.

Flere New Forest hingste er testet for varianten og det er muligt at få testet såvel hingste som hopper i avlen. Der er ikke krav om test af kårede hingste.

Resultaterne påføres ponyens data.

Polysaccharide Storage Myopathi 1 – PSSM1 har en autosomal dominant arvegang. Bærere har muligvis en forøget risiko for at udvikle nyreslag ved uhensigtsmæssig fodring og brug. Flere andre genetiske faktorer kan måske også spille ind i forhold til udvikling af symptomer. Der er ikke klarhed over udbredelsen af genet i racen, men de foreløbige fund tyder på, at det kan være vidt udbredt i Danmark.

Der opfordres til ansvarlig avl ved test af hingste og meget gerne hopper, så det evt. vil være muligt at spore genet bagud i generationer. Der er for nuværende ikke avlsrestriktioner i Danmark i forbindelse med denne genetiske variant. Anbefalingen tages op til revision i 2020.

Link til New Forest Pony, Breeding & Cattle Society: https://www.newforestpony.com/breeding/pssm/

Link til beskrivelse af PSSM1 på dansk, Dansk Tinkerforening: https://www.dansktinkerforening.dk/uf/80000_89999/87686/796653ff88029af99ac51b7ab263f7e2.pdf

Af hensyn til salg af ponyer, har sælger  en loyal oplysningspligt over for køber, og parterne opfordres  til at bruge købekontrakt og sælger-køber erklæring fra Seges.

Link til køber – sælger erklæring

Link til købekontrakt

 

Test for genvarianter  via foreningen:

Ponyer testes ved en hårprøve, som udtages af dyrlæge eller autoriseret mærker fra Landsudvalget.

Prøven sendes sammen med indsendelsesformular (findes på foreningens hjemmeside) – underskrevet af ejer og udtager – til Lene Jacobsen, Amstrupvej 2A, Vroue, 7800 Skive.

Desuden tilbydes gratis udtagning af prøver ved foreningens arrangementer, hvor der er en officiel identifikation af ponyen. Dette skal blot bestilles 14 dage i forvejen ved henvendelse til  foreningens formand Karina Vistisen på  mail: jkvistisen@mail.dk

Foreningen har pt. aftale med et udenlandsk laboratorium og prisen på test for:

PSSM1 er ca. kr. 295,- (2019 priser – afhængig af valuta udsving) hertil kan tillægges evt. udgifter til porto, transport mm. Klik her for at åbne indsendelsesskema.

CA er ca. kr. 295,- (2019 priser – afhængig af valuta udsving) hertil kan tillægges evt. udgifter til porto, transport mm. Klik her for at åbne indsendelsesskema.

Myotoni er ca. kr. 300,- (2019 priser – afhængig af valuta udsving) hertil kan tillægges evt. udgifter til porto, transport mm. Klik her for at åbne indsendelsesskema.

For PSSM1 og CA vil resultaterne påføres ponyens data på Hestedata og vil være kendte for bestyrelsen til brug i det videre arbejde med udredning af omfanget af PSSM1/CA i den danske population af New Forest ponyer.

Hingste der testes via foreningen – der vil resultatet blive offentliggjort på foreningens hingsteliste.

Resultat af Myotoni test vil forsat blive påført ponyens data på Hestedata og blive offentliggjort på listen over testede ponyer på foreningens hjemmeside.

Har du spørgsmål til prøveudtagning mv kontakt Lene Jacobsen på mail: amstrupvej2a@gmail.com