Supplerende regler for Working Hunter

 

Regler:

 1. Dommeren skal tage banens størrelse og underlagets beskaffenhed med i overvejelsen inden godkendelse af banen. Dommeren kan vælge at sænke højden og bredden på springene.
 2. Kun dommer eller banebygger (eller personer udpeget af disse) må ændre på banen.
 3. Springene bør være af naturligt udseende. Banen bør indbyde til det naturlige tempo for en M&M pony.
 4. Bredden af springet måles i bunden. Vandgrav må ikke overstige den tilladte maksimum bredde.
 5. Hvis ikke andet er angivet har springene følgende max højde/bredde:
  1. Gruppe 1 ponyer (under 122 cm): højde 50 cm. Bredde 40 cm
  2. Gruppe 2 ponyer (122 cm til 135 cm): højde 60 cm. Bredde 50 cm
  3. Gruppe 3 ponyer (135 cm til 145 cm): højde 70 cm. Bredde 60 cm
  4. Gruppe 4 ponyer (over 145 cm): højde 80 cm. Bredde 75 cm.
 6. Ponyen skal være min 5 år for at deltage i Working Hunter klasser.
 7. Det anbefales at rytteren har mulighed for at gennemgå banen til fods før klassens start.
 8. Hver rytter må kun ride én pony i hver klasse.
 9. Der må ikke ændres på ponyens optømning eller rytter under klassen. Dommeren kan dog til enhver tid bede om/tillade ændringer i ponyens optømning.
 10. Ponyen må bære klokker under ridningen. Bandager, gamacher o.l. er ikke tilladt.
 11. Klassen består af 3 dele: 1. del er springning, 2. del er individuel bedømmelse, 3. del er bedømmelse af type og rammer. Ved klasser med lav sværhedsgrad kan del 2 og 3 slås sammen. Der startes med del 1. Kun ponyer der efter del 1 ikke er udelukket eller diskvalificeret kan deltage i del 2. I del 2 rides der efter dommerens anvisninger. Ponyer med 0 fejl i del 1 er kvalificeret til del 3, – dommeren kan dog til enhver tid udtage ekvipager med 10 eller flere fejl til deltagelse i del 3. Før del 3 skal ponyen afsadles og evt. klokker fjernes, – det er tilladt med en hjælper til dette.
 12. Ved fald skal banen forlades til fods.
 13. En refusering er: ponyen vender bagparten til springet, udfører en fuld cirkel foran springet eller stopper helt og tager mindst et skridt baglæns med mindst et ben.
 14. Fejl: Nedrivning = 10 points, 1.refusering = 15 point, 2. refusering = 20 point, 3. refusering = udelukkelse. Fald af pony eller rytter = diskvalificering, Pony eller rytter der forlader banen = udelukkelse.
 15. Hvis 2 ekvipager er lige, er det springkarakteren der er afgørende, herefter karakteren for den individuelle bedømmelse og til sidst karakteren for type og rammer. Er ekvipagerne stadig lige, er det dommerens afgørelse der er gældende.
 16. ”Generelle regler for Brugsklasser” er gældende.

 

Bedømmelse: Al bedømmelse sker med hensyntagen til ponyens race.

Del 1: Der kan der max opnås 70 point; springkarakteren gives ved, at fejlpoint trækkes fra en sum af 50 point. Der kan max opnås 20 point for springstilen.

Del 2: Der kan max opnås 10 point. Individuel bedømmelse, tempo og sværhedsgrad følger den tilsvarende Ridden-klasse (f. eks i en Working Hunter First Ridden 3 er tempo og sværhedsgrad den samme som i First Ridden 3).

Del 3: der kan max opnås 20 point. Hvis del 2 og 3 slås sammen sker eksteriørbedømmelsen under del 2 og der kan max opnås 20 point i eksteriørbedømmelse.