Ordinær generalforsamling 2022

Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2022 lørdag d. 12. november 2022 kl. 11.00 på Hovmarkens Ridecenter, Slagelse Landevej 34, 4200 Slagelse

Generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder godkendelse af evt. forslag til ændring af medlemskontingent for det kommende år
 5. Virksomhedsplan for det kommende år, herunder godkendelse af kåringskommission
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jytte Madsen og Bertine Davelaar
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er Niels True
 9. Valg af 2 revisorer. På valg er Fritz Hansen og Anne Koch
 10. Valg af revisorsuppleant. På valg er Aage Dahlsen
 11. Eventuelt

Der gøres opmærksom på, at kun medlemmer, som fremgår af udskrift af medlemslisten pr. 1. november 2022, har stemmeret og er valgbare.


Der vil blive serveret kaffe og rundstykker fra kl. 10.30 og foreningen er ligeledes vært ved kaffe og kage om eftermiddagen.

Til frokost kan der forudbestilles en flæskestegssandwich til 50 kr. Bestillingen sendes til Heidi M Søndergaard på mail: heidimosvang@gmail.com. Bestilling skal ske senest d. 9. november 2022.

Der kan købes drikkevarer på dagen, til rimelige priser.

Med venlig hilsen og velmødt
Bestyrelsen

 

Driftregnskab 2021-2022, klik her

Noter til driftregnskab, klik her

Status, klik her

Forslag fra hovedbestyrelsen, klik her