Ordinær generalforsamling 2021 udskudt til 22. Januar 2022

Bestyrelsen har fundet en ny dato for den ordinære generalforsamling. Det bliver den 22. januar 2022 på Voltigeringsklubben Thommysminde i Jelling.

Det bliver med samme dagsorden og med de forslag som var stillet til den oprindelige dag. Indkaldelse udsendes omkring nytår til alle medlemmer i 2021.

I bestyrelsen håber vi på god opbakning fra medlemmerne, da der er flere poster som skal besættes til generalforsamlingen. Vi ønsker alle at gøre det bedste for vores dejlige forening, men det kræver at nye kræfter træder til og hjælper med at løfte opgaverne.

De bedste hilsner fra Hovedbestyrelsen