Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2020

 

Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark indkalder hermed til ordinær generalforsamling for 2020.

Lørdag d. 29. maj 2021 kl. 11.00 i rytterstuen på Hovmarkens Ridecenter, Slagelse Landevej 34, 4200 Slagelse


Generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder godkendelse af evt. forslag til ændring af medlemskontingent for det kommende år
 5. Virksomhedsplan for det kommende år, herunder godkendelse af kåringskommission
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

  1. Jytte N. Madsen
  2. Bertine Davelaar
  3. Yderligere 2 pladser frem til næste generalforsamling
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er:
  1. Lene Jacobsen
  2. Brit Andersen
 9. Valg af 2 revisorer. På valg er:
  1. Kurt Nedersee
  2. Anne Koch
 10. Valg af revisorsuppleant:
 11. Eventuelt.

Der gøres opmærksom på, at kun medlemmer, som fremgår af udskrift af medlemslisten pr. 1. november 2020 eller er medlem af foreningen på dagen for generalforsamlingen, har stemmeret og er valgbare.

TILMELDINGSKRAV
Grundet Corona-restriktionerne SKAL der tilmeldes for deltagelse i generalforsamlingen. Tilmeldingen skal sendes til Jytte Madsen på
horsemosen@vip.cybercity.dk eller Fritz Hansen på 87frha@gmail.com. Der skal bæres mundbind, og gyldigt coronapas skal forevises ved ankomst.

Der vil blive serveret kaffe og rundstykker fra kl. 10.30 og foreningen er ligeledes vært ved kaffe og kage om eftermiddagen.

Der må ikke medbringes mad og drikke. Der kan ved tilmelding til generalforsamlingen bestilles flæskestegssandwich til 40 kr. til frokost, og der kan købes drikkevarer.

 

Indkaldelse til generalforsamling 2020, klik her
Driftsregnskab 2019/2020, klik her
Noter til driftsregnskab, klik her
Status pr. 30.09.2020, klik her
Bestyrelsens forslag 1, klik her
Bestyrelsens forslag 2, klik her
Ændringsforslag fra Mia Jørgensen, klik her
Ændringsforslag fra Region Øst, klik her

 

Med venlig hilsen og vel mødt

Bestyrelsen