Nyt fra Seges om registrering af heste

Der er pr. 1. januar 2016 sket en række ændringer omkring den nationale hestedatabase skal udbygges med fremadrettet krav om registrering af alle heste.

Der er ligeledes trådt ny EU-lovgivning i kraft om registrering af heste. 1. januar 2016 træder EU forordning 2015/262 i kraft. Forordningen, der også benævnes Hestepasforordningen, regulerer områderne identifikation og pasudstedelse til heste.
Læs om de væsentligste ændringer til nuværende lovgivning her: https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Lovgivning/Sider/Ny_EU_lovgivning.pdf