Nyt fra generalforsamlingen

Generalforsamling 2013 blev afholdt på Transportcentret i Vejle lørdag d. 16. november.

Bestyrelsen fik ændret sammensætning, idet Heidi Vintersfjord og Karina Vistisen ikke modtog genvalg.

Ligeledes ønskede Anne Koch ikke genvalg som suppleant

Bestyrelsen består herefter af:

Formand: Ole Wienecke
Næstformand: Lene Jacobsen
Sekretær: Asge Nilsson
Medlem: Camilla Holm-Nielsen, Sandvedvej 39, 4250 Fuglebjerg Tlf.: 4236 0255 camilla.holm@ofir.dk
Medlem: Werner Månsson, Bøgeskovvej 2, 4682 Tureby Tlf.: 2421 7551 mailadresse senere
Region Vest: Ole Jensen
Region Øst: Liselotte Månsson
Suppleant: Niels True
Suppleant: Karina Vistisen valgt for 2 år.

Der kommer inden længe et referat fra generalforsamlingen.

Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer og tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

HINGSTEKÅRING 2014:
Afholdes i februar-marts, da det blev besluttet på generalforsamlingen, at det skulle ændres til forårskåring, som det var til og med 2011.
Mere om tilmelding, dato og sted i Nyhedsbrev som forventes medio december.

Ole Wienecke