Myotoni

Den arvelige sygdom Myotoni har stor bevågenhed – ikke kun her i landet, men også i landene omkring os. Den er først diagnosticeret i Holland i 2009, men siden er der også fundet bærere i andre lande – Danmark inklusive.

Holland har vedtaget et regelsæt, som udelukker avl af flere syge føl. England har trukket alle bærere ud af avlen, og andre lande arbejder på udfærdigelse af regler til håndtering af denne opgave.

Opdatering pr. april 2014:
Myotoni har stor bevågenhed internationalt. Alle deltagende lande i det internationale møde i 2013 for New Forest avlsorganisationer var enige om at begrænse udbredelsen af genet og om muligt identificere alle mulige bærere. Ingen af landene kårer længere hingste med genet i avlen, og hoppeejerne bliver frarådet at avle på hopper, som er bærere.

Her i landet testes alle hingste, inden deres avlsgodkendelse kan træde i kraft, og tidligere kårede hingste, som har vist sig at være bærere, er afkårede.

Desuden er alle New Forest-ponyer med Kantje’s Ronaldo i stamtavlen gennemgået og har fået tildelt en status ud fra afstamning. Denne status kan være ”M? mulig bærer”, ”M+ bærer” eller ”M- ikke bærer”. Testede ponyer betegnes hhv. A/A ikke bærer og A/C bærer. Dette er påført ponyens stamoplysninger på hestedata.

Hvis man som hoppeejer er i tvivl om, hvorvidt ens hoppe kan være bærer, kan man kontakte Lene Jacobsen, amstrupvej2a@gmail.com.

Ønsker man at få testet sin pony, får man dyrlæge eller mærker fra Landskontoret til at udtage en hårprøve og sende den til Lene Jacobsen, Amstrupvej 2 A, Vroue, 7800 Skive. Hårprøven sendes så til godkendt laboratorium og undersøges til foreningspris. Indsendelsesformular kan findes her.

Der gøres opmærksom på, at resultatet af hårprøver, som er udtaget eller indsendt af ejer, ikke kan registreres.

Retningslinjer for godkendelse af Myotoni undersøgelse  kan læses her.

Resultater af Myotoni-undersøgelser kan læses her.

Beskrivelse af Myotoni kan læses under meddelelser fra bestyrelsen i arkivet. Her findes alle hollandske meddelelser i oprindelig form, Englands meddelelse, samt en kort dansk beskrivelse.