Myotoni – en kort beskrivelse

Symptomer:
Indtil videre er diagnosen myotoni stillet hos to føl af New Forest-racen i Holland. Denne form er ikke fundet hos andre hesteracer, men tilsvarende lidelse er set hos hunde, geder og mennesker.
Tilstanden viser sig ved, at føllet ”stivner” i bevægelsen. Under leg eller løb får føllet svært ved at bevæge sig, fordi musklerne spændes voldsomt op og kun langsomt afslappes igen. Føllet kan ligefrem falde om og kæmpe for at komme op igen.

Årsag:
Tilstanden skyldes en forstyrrelse i iontransporten i muskelcellerne. En mutation i generne betyder, at et protein, som er ansvarlig for transporten af chlor over cellemembranerne, er ændret.
Mutationen er sket i meget tidligere generationer og videreført via raske bærere af genet, indtil et individ modtager genet fra både far og mor. Herved mangler det rette protein i cellerne, og tilstanden opstår.
Det er altså en rent arvelig sygdom, og den er ikke mulig at helbrede.
Alle raske bærere af genet vil give det videre til halvdelen af deres afkom, men sygdommen kan først opstå i det øjeblik både mor og far er bærere.

Status:
I Holland har man taget situationen meget alvorligt og iværksat en frivillig undersøgelse af alle hingstene. Den er endnu ikke helt tilendebragt, og ikke alle hingsteejere har endnu givet tilladelse til offentliggørelse af resultaterne.
Der er foreløbig offentliggjort 4 bærere af genet. Den afstamningsmæssige sammenhæng er heller ikke helt klarlagt endnu, men der arbejdes på sagen.

Vores handlingsplan:
Er endnu ikke helt klarlagt, da vi afventer resultaterne fra Holland. Vi skal helt klart have undersøgt en del hingste for at komme problemerne i forkøbet. Vi har endvidere fået et godt tilbud fra et DNA laboratorium i Holland på undersøgelser foranstaltet af foreningen. Når bestyrelsen har lagt en handlingsplan vil den straks blive offentliggjort, så vi forhåbentlig kan være lidt på forkant. Det er vigtigt, at vi får gjort det rigtigt, så vi kan verificere prøveresultaterne både overfor vores egne medlemmer og andre landes foreninger.

Findes også som PDF under Meddelelser fra Bestyrelsen.