Karen Bloch in memoriam

Fredag d. 20. maj 2016 døde Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmarks æresmedlem Karen Bloch en måned før, hun kunne være fyldt 99 år. Karen huskes jo af alle ældre avlere fra hendes tid på Eskehøjgaard i Blære ved Års. Hun og Søren Bloch avlede i mange år New Forest ponyer med stor succes. De første ponyer blev købt hos Else Klinge, Stutteri Rosenholm i Kolding.

Det var mest Søren og sønnen Martin der var de aktive på ponyfronten, men kender vi Karen ret, så har hun uden tvivl givet sin mening til kende også på dette område. For Karen var en vidtfavnende person, der fulgte med i alt, hvad der skete omkring hende. Ikke mindst på det litterære område var hun utrolig belæst og var biblioteket i Års ikke umiddelbart leveringsdygtig, så måtte bøgerne skrives hjem.

I en alder af 92 fik Karen et mindre slagtilfælde, der bl. a. gik ud over hendes tale, men fordi man var 92, så gav man ikke op og Karen kom til talepædagog for at reparere følgevirkningerne. Der blev også tid til en periode i det lokale sogneråd i slutningen af tresserne, hvor hun var den første kvinde. Her skulle der en imellem træffes alvorlige beslutninger, men Karen stod fast. Hun var stærk i sagen.

Karen blev bisat fra Blære Kirke ved en meget smuk højtidelighed med dejligt orgelspil og en smuk og personlig tale af pastor Ole Beck.

Tankerne går til familien, der har mistet deres samlingspunkt.

ÆRET VÆRE KAREN BLOCHS MINDE

Ole Wienecke