Indkaldelse til ordinær generalforsamling – 22. januar 2022

 

Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2021
Lørdag d. 22. januar 2022 kl. 11.00
Voltigeringsklubben Thommysminde, Hvejselvej 63, 7300 Jelling


Generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder godkendelse af evt. forslag til ændring af medlemskontingent for det kommende år
 5. Virksomhedsplan for det kommende år, herunder godkendelse af kåringskommission
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Asge Nilsson, Fritz Hansen og Jennifer Jørgensen
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Grethe Wulff Møller
 9. Valg af 2 revisorer. På valg er: Kurt Nedersee og Anne Koch 
 10. Valg af revisorsuppleant. På valg er : Aage Dahlsen
 11. Eventuelt

Bilag:

Driftregnskab 2020/2021
Status 2021
Noter til regnskab 2021
Forslag fra Hovedbestyrelsen 2021
Forslag til generalforsamling fra familien Jørgensen_2021

Der gøres opmærksom på, at kun medlemmer, som fremgår af udskrift af medlemslisten pr. 1. november 2021, har stemmeret og er valgbare.

Der vil blive serveret kaffe og rundstykker fra kl. 10.30 og foreningen er ligeledes vært ved kaffe og kage om eftermiddagen.

Til frokost kan der forudbestilles en varm ret inkl. 1 vand eller øl til 70 kr. Dette bestilles hos Fritz på 87frha@gmail.com og betaling skal være på foreningens konto senest d. 18. januar 2022.

Reg.nr.: 3578 Kontonr: 9100377.

Med venlig hilsen og velmødt

Bestyrelsen