Indkaldelse til ordinær generalforsamling 18. november 2017 kl. 10.00

 

Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmarkindkalder hermed til ordinær generalforsamling
Lørdag d. 18. november 2017 kl. 10.00
På LUMBY SKOLE, Harlekinvej 74, 5270 Odense N

Bemærk generalforsamlingen starter med et spændende indlæg af Mette Uldahl, Vejle Hestepraksis med temaet ”Rytters vægt”. Mette Uldahl er en spændende foredragsholder der kan gøre emnet om rytters vægt meget forståeligt. Mette Uldahl er medejer af Vejle Heste praksis, uddannet fagdyrlæge i sygdomme vedr. heste, FEI dyrlæge, National Head Veterinarian FEI Denmark, Veterinær konsulent for DRF og certificeret i kiropraktik til heste.

Derefter generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab. Se regnskabet her og noter til regnskabet her
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder godkendelse af evt. forslag til ændring af medlemskontingent for det kommende år.
 5. Virksomhedsplan for det kommende år, herunder godkendelse af kåringskommission.
 6. Behandling af indkomne forslag. Se indkomne forslag her
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Lene Thaulow, Niels True og Karina Vistisen
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Asge Nilsson
 9. Valg af 2 revisorer. På valg er: Kurt Nedersee og Anne Koch
 10. Valg af revisorsuppleant. På valg er: Bent Jessen
 11. Eventuelt.

Der gøres opmærksom på, at kun medlemmer, som fremgår af udskrift af medlemslisten pr. 1. november 2017, har stemmeret og er valgbare.

Der vil blive serveret kaffe og rundstykker fra kl. 9.30 og foreningen er ligeledes vært ved kaffe og kage om eftermiddagen.

Ønskes der frokost, kan den købes for kr. 100,- SKAL forudbestilles ved henvendelse til: Fritz Hansen mail: frha@tietgen.dk  eller Karina Vistisen jkvistisen@mail.dk SENEST d. 15. november 2017. Drikkevarer kan købes.

Det er også muligt selv at medbringe mad og drikkevarer

Med venlig hilsen
Bestyrelsen