Indkaldelse til ordinær generalforsamling 17. november 2018 kl. 11.00

 

Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmarkindkalder hermed til ordinær generalforsamling
Lørdag d. 17. november 2017 kl. 11.00
Hos Mia Jørgensen, Næstvedvej 294, 4100 Ringsted

 

Derefter generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab. Se regnskabet her , status her og noter til regnskabet her
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder godkendelse af evt. forslag til ændring af medlemskontingent for det kommende år.
 5. Virksomhedsplan for det kommende år, herunder godkendelse af kåringskommission.
 6. Behandling af indkomne forslag. Se indkomne forslag her
 7. PSSM1
 8. Bestyrelsen ønsker en debat om, hvad vi som forening kan gøre for, at øge antallet af medlemsskaber
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Jytte Madsen og Albertine Davelaar
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Fritz Hansen
 11. Valg af 2 revisorer. På valg er: Kurt Nedersee og Anne Koch
 12. Valg af revisorsuppleant. På valg er: Bent Jessen
 13. Eventuelt.

Der gøres opmærksom på, at kun medlemmer, som fremgår af udskrift af medlemslisten pr. 1. november 2018, har stemmeret og er valgbare.

Der vil blive serveret kaffe og rundstykker fra kl. 10.30 og foreningen er ligeledes vært ved kaffe og kage om eftermiddagen.

Ønskes der frokost, kan der købes 3 stk. smørbrød incl vand eller øl for kr. 75,00. SKAL forudbestilles ved henvendelse til: Sidse Dahlin på e-mail: lundemarksgaard@gmail.com eller Karina Vistisen på e-mail jkvistisen@mail.dk betaling på konto nr. 3578 9100377 SENEST d. 14. november.

Det er også muligt selv at medbringe mad og drikkevarer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen