Indkaldelse til ordinær generalforsamling 16. november 2019 kl. 11.00

 

Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark
indkalder hermed til ordinær generalforsamling
Lørdag d. 16. november 2019 kl. 11.00
På Vorgod-Barde Skole, Nørlundvej 2, Vorgod Barde, 6920 Videbæk.

 

Generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder godkendelse af evt. forslag til ændring af medlemskontingent for det kommende år
 5. Virksomhedsplan for det kommende år, herunder godkendelse af kåringskommission
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:  Niels True – modtager ikke genvalg, Mie Skovgaard – modtager ikke genvalg og Karina Vistisen
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Brit Andersen. Mia Jørgensen valgt for 1 år har trukket sig og der skal vælges ny suppleant for 2 år.
 9. Valg af 2 revisorer. På valg er: Kurt Nedersee og Anne Koch
 10. Valg af revisorsuppleant. På valg er: Bent Jessen
 11. Eventuelt.

Der gøres opmærksom på, at kun medlemmer, som fremgår af udskrift af medlemslisten pr. 1. november 2019, har stemmeret og er valgbare.

Der vil blive serveret kaffe og rundstykker fra kl. 10.30 og foreningen er ligeledes vært ved kaffe og kage om eftermiddagen.

Ønskes der frokost kan der købes en varm ret incl. vand eller øl for kr. 80,00. SKAL forudbestilles ved henvendelse til: Fritz Hansen på mail: frha@tietgen.dk eller Karina Vistisen jkvistisen@mail.dk betaling på konto nr. 3578 9100377 SENEST d. 13. november 2019.

Det er også muligt selv at medbringe mad og drikkevarer.

 

Med venlig hilsen og vel mødt

Bestyrelsen

 

Bilag:

Driftregnskab 2018 – 2019

Status 2018 – 2019

Bestyrelsen – forslag til ændring af regler for kåring 2019 – generalforsamling

Karina Vistisen – forslag til ændring af vedtægter 2019 – til generalforsamlingen 2019