Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 3. december 2019 kl. 19.30 i rytterstuen på Manngårdens Ridecenter, Toftvej 50, 5690 Tommerup.

Som følge af, at den ordinære generalforsamling blev suspenderet ved punkt 7. valg af bestyrelse, indkaldes der nu til ekstraordinær generalforsamling med det ene formål, at vælge en ny bestyrelse.

Ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:  Niels True – modtager ikke genvalg, Mie Skovgaard – modtager ikke genvalg og Karina Vistisen
  2. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Brit Andersen. Mia Jørgensen valgt for 2 år har trukket sig og der skal vælges ny suppleant for 1 år.
  3. Valg af 2 revisorer. På valg er: Kurt Nedersee, Anne Koch
  4. Valg af revisorsuppleant. På valg er: Bent Jessen
  5. Eventuelt 

Der gøres opmærksom på, at kun medlemmer, som fremgår af udskrift af medlemslisten pr. 16. november 2019, har stemmeret og er valgbare.

Ønskes der en sandwich incl vand el. øl kan det købes for kr. 35,-  SKAL forudbestilles ved henvendelse til: Fritz Hansen på mail: frha@tietgen.dk  eller Karina Vistisen jkvistisen@mail.dk senest mandag den 2. december kl. 10.00. Betaling sker på selve dagen.

Det er også muligt selv, at medbringe mad og drikkevarer

Med venlig hilsen og velmødt

Bestyrelsen