Generalforsamling udsat til januar 2021

Grundet stramninger i corona restriktionerne, ser vi os nødsaget til at udsætte foreningens
ordinære generalforsamling den 14. november 2020 til forsamlingsforbuddet igen lempes.

Vi håber at kunne afholde generalforsamlingen i januar og arbejder på at finde en dato, så
indkaldelsen kan udsendes umiddelbart efter nytår. Generalforsamlingen vil blive afholdt på Hovmarkens Ridecenter, Slagelse Landevej 34, 4200 Slagelse.

De som er stemmeberettigede og valgbare på den udsatte generalforsamling vil fortsat være
dem, som er medlemmer pr. 1. november 2020.

Forslag indkommet senest 1/10 2020 samt bestyrelsens forslag til ændringer af foreningens
Regler for Registrering og Kåring samt Vedtægter vedlægges indkaldelsen sammen med
foreningens regnskab.