Generalforsamling udsat til marts 2021

Grundet stramninger i corona restriktionerne, ser vi os nødsaget til at udsætte foreningens
ordinære generalforsamling den 14. november 2020 til forsamlingsforbuddet igen lempes.

Først havde vi håbet på at generalforsamlingen kunne afholdes i slutningen af januar, men med den seneste udvikling i smittespredningen af covid-19, så vil generalforsamlingen forsøgt afviklet 27. marts 2021. Information om tid og sted vil komme senere.

De som er stemmeberettigede og valgbare på den udsatte generalforsamling vil fortsat være
dem, som er medlemmer pr. 1. november 2020.

Forslag indkommet senest 1/10 2020 samt bestyrelsens forslag til ændringer af foreningens
Regler for Registrering og Kåring samt Vedtægter vedlægges indkaldelsen sammen med
foreningens regnskab.