Billeder fra VDM 2013

Billederne nedenfor er fra VDM og Championater 2013 som blev afholdt 19 – 20. oktober 2013.