Avl og holdbarhed hos ponyer og heste

I et tæt samarbejdede havde ovenstående foreninger inviteret til foredrag om avl og holdbarhed, noget der uanset pony/hesterace har stor betydning for avlen. Foredraget blev afholdt henholdsvis på Garderhusar Kasernen i Slagelse d. 9. november og på Vilhelmsborg i Århus d. 23. november.

Som foredragsholder var inviteret dyrlæge JOHNNY SØRENSEN, Faxe Dyrehospital, der igennem mange år har arbejdet med dette emne, både i sit daglige virke som dyrlæge og avler, men også gennem samarbejde og deltagelse i erfa grupper i Europæisk og international sammenhæng.

johnny_sorensen

Begge foredrag blev afholdt med et stort fremmøde af en bred forsamling af avlere på ”hobby niveau” og mere professionelle inden for pony/hesteavlen. Og klogere det blev alle, på de komplekse sammenhænge der spiller ind på en pony/hests forudsætninger for et langt og godt liv uden lange skadesperioder og det værst tænkelige en al for tidlig afslutning af hesten/ponyens liv.

At der påhviler avlerne et stort ansvar når de vælger avlsdyr så ponyen/hesten bygningsmæssigt er i stand til at opfylde de krav der stilles til den opgave dyrene skal anvendes til, var alle nok klar over, og at dette ikke nødvendigvis er det samme for f.eks. en dressur hest, islænder eller springhest. Men at opvækst, træning og brug af hesten har % vis langt større indflydelse på dyrets holdbarhed og levetid, var nok lidt overraskende.

Johnny indledte med et kort indblik i arvegang, først den simple arvegang som f.eks. er nedarving af grundfarver der ikke har nogen påvirkning af miljø eller opvækst og er enten eller. Men så enkelt er det dog ikke, for arvbarhed er ikke et spørgsmål om enten eller, det er langt mere komplekst for her er mange gener involveret og miljøfaktorer spiller også en stor rolle, så vil vi avlsfremgang er vi nødt til at kunne dokumentere/måle det for reelt at se om vi er på rette vej.

Den komplekse arvegang som gælder for bl.a. holdbarhed blev gennemgået, her er mange gener involveret og kan ikke defineres ved enten – eller, og også miljø påvirkninger spiller ind. Dette defineres ved heritabilitet, hvor f.eks. OCD typisk har en heritabilitet på 0,2-0,3, det vil sige at de 20-30% skyldes arv og de 70-80% skyldes miljø som fodring og opvækst, et emne der er utroligt spænende og krævede stor opmærksomhed fra tilhørende og et videre selvstudium for dem der vil være gode til det.

Derefter blev hesten/ponyens eksteriør gennemgået, benstillinger, kryds, ryg og nakke mv., herunder også den fokus der er på evt. ”småfejl” som reelt har ingen, eller meget lidt betydning for hestens holdbarhed, et emne der gav anledning til debat og mange spørgsmål. Spændende var det også at blive gjort opmærksom på vurdering af vinklen på lænd og kryds kræver, at man lokaliserer knoglerne og ikke det ydre (muskler og foderstand).

Johnny bemærkede at avlere og købere af hestene bør have fokus på, at der er fejl der sjældent får betydning for hestens brug og der er alvorlige fejl, hvor man ikke kan forvente at hesten er brugbar. Johnny var kort inde på, at der blev overreageret på visse røntgenfund. Det blev illustreret ved et billede af skelettet på den betydningsfulde hingst Radetsky. Billedet viste kissing spines eller nærmere helt sammenvoksede torntappe, noget der med god grund ville have kasseret Radetsky i avlen i dag, men det vakte også til eftertanke, for hvordan havde avlen af dressurheste set ud i dag, da netop Radetsky ligger til grund for en masse af de rigtig gode og betydningsfulde dressurheste der så ikke havde været at finde i dag.

foel_benstillingEfterfølgende fik vi indblik i hvor vigtig opvækst, om muligt tidlig korrektion af bestillings fejl, korrekt træning og brug af de unge dyr er i forhold til hestens holdbarhed. Johnny mener at korrekt longering uden rytter af den rå hest, er særdeles vigtig og at rytteren først bør komme på ryggen når hesten/ponyen har opnået balance og muskulatur til at gå på buede spor, det blev desuden pointerede at det ikke hjælper at vente og lade hesten/ponyen blive ældre, tværtimod, det kræver længere tid at træne en ældre pony op end en ung. Det blev også slået fast at både ukorrekt ridning på ponyer/heste der spænder op og går imod biddet, som de heste der skal gå i en stram roll kur slider på ponyen/hesten, men samtidig at hesten der rides afslappet round and deep ikke skader hesten, hvis det ikke overdrives.

Tiden fløj afsted ved begge foredrag med først et veldækket morgenbord og en lækker frokost der hurtigt gled ned til en god snak deltagerne imellem.

Efter frokost blev der rundvisning i Slagelse på Garderhusarkasernes stalde, guidet af Asge der er en af de ansvarlig for hestene og de værnepligtiges uddannelse. Et stort arbejde og en stram styring og logistik skal der til for at få 75 heste og 1 shetlandspony på fold, reddet og passet på bedste måde af både kyndige hestefolk, men også værnepligtige uden noget kendskab til heste. Intet var overladt til tilfældighederne og ingen var i tvivl om, at her var hestevelfærd og tilfredse heste over hele linjen, og man kunne ikke lade være med også at blive imponeret, da Asge fortalte at de kunne læsse 52 heste i regimentes 4 hestetransporter med anhængere på bare et kvarter. Efterfølgende var der i ridehuset praktisk undervisning i at se på heste, hvor Garderkasernens grand oldmann på 25 år uden en sygedag blev trukket frem. En stor og lidt grov hest af russisk afstamning, med rette vinkler lidt overbygget osv., en hest der ødelage al vores teori om en holdbarhests bygning, men et eksempel på at en hest der bliver brugt til det dens bygning kunne honorere, her skridt og trav på hårdt underlag giver et godt og langt hesteliv, fremvist blev også en vallak som Asge var rigtig glad for at ride, men hesten havde det psykisk svært med at gå tæt i geleddet sammen med de andre heste. Er det så en hest I vil skaffe jer af med! lød det fra forsamlingen – nej da! vi træner den bare mere og det må så tage længere tid før den kommer med, vi opgiver ikke heste her, vi træner dem bare mere.

På Vilhelmsborg var der ligeledes praktisk undervisning og ridecentret havde venligst udlånt 7 meget forskellige heste, lige fra en meget velbevaret fjordhest på 25 år til en hovedstambogs-hoppe, der gik middelsvær dressur. Det var interessant at se, at trods forskellige racer og størrelser, var det tydeligt, hvad der var det ”rette eksteriør” og tydeligt, hvad det betød for holdbarheden. Efterfølgende var der også her rundvisning og et kort oplæg fra Hippologisk selskab, med fremvisning af deres flotte gamle kareter.

Efter gennemgang af hestene var der kaffe og kage og fortsat foredrag med hvordan vi bedømmer og måler vores avl, og her er hollænderne meget længere fremme end resten af Europa, med Lineær registrering som de har brugt igennem flere år. Denne bedømmelse siger langt mere om hestene/ponyen og der er mulighed for at justerer på idealmålet for avlen. En bedømmelse man nu vil til at anvende i DV, og det ville helt sikkert også for vores respektive forbund give et langt bedre/sikre billede og dokumentation af vores ponyer/heste og deres avlsfremgang, noget at tage med for de forskellige avlsudvalg.

Andre måder at måle holdbarhed i avlen på er hestens/ponyens tid i sporten, men dels går der lang tid før dette bliver målbart og vil ikke være helt retvisende, da der er mange andre parameter, som tid økonomi osv. der spiller ind, dette bliver dog brugt indenfor løbssporten hvor antal starter indgår i måling af holdbarhed og brugsegenskaber. Efterhånden som teknologien skrider frem er det også muligt at bruge gentest mv. der kan måles/tages meget tidligt i dyrets levealder og giver et hurtigt og retvisende billede af egenskaber, arvelige sygdomme og holdbarhed mv.. Dette er i rivende udvikling og ligger ikke langt ude i fremtiden, og for visse arvelige sygdomme/defekter bliver det allerede brugt i avlen i dag.

Johnny underviste med stor entusiasme, og han formåede at holde forsamlingerne fuldstændigt fanget hele dagen, med masser af eftertanke og lyst til et-fortsætter kursus Johnny!!!! – og meget mere avlsdebat at tage fat på i de enkelte avlsforbund.

Stor Tak til Johnny for de 2 foredrag, Asge og garderhusarerne, Vilhelmsborg og Hippologisk selskab alle for den flotte rundvisning og lån af heste samt en super forplejning.

Desuden tak til alle for det flotte fremmøde med fuldt hus af folk fra New Forest, Fjordheste, Knabstrupper og DSP. Heri blandt en tilhører der var taget helt fra Norge til Slagelse!

 

Lis Knudsen og Maria Hyllested Hansen, DSP

[shareaholic app=’share_buttons’ id=’506095′]