REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE 24/11 07.

 

Tilstede: Regitze, Ina, Åge, Fritz, Jytte, N.J. og Sisse             Fraværende: Kirstine

 

 

Bestyrelsen konstituerede sig som tidligere altså med N.J. Andersen som Formand Jytte Madsen om Næstformand Fritz Hansen som Kasserer Sisse Dahlin som sekretær og Regitze Lassen som bestyrelsesmedlem. Kirstine, Åge og Ina er direkte valgt af regionerne.

 

Der skal arbejdes på en Årsrapport alle ved hvad de skal indsende til redaktøren.

 

Referent: Sisse