REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 7. Oktober 2007.

 

 

Tilstede: Niels Jørgen, Fritz, Gert ,  Ina og Sisse

 

Afbud fra: Kirstine, Jytte og Regitze

 

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde: Referatet godkendt.

 

Meddelelse fra formanden :

Alle indsynede hingste til årets materialprøve bestod og der var en positiv stemning, både til forældredag og afsluttende prøve.

Vi gennemgik – endnu engang – forslaget til de nye vedtægter og udarbejdede også et par forslag til ændring af regler. Planen er at der skal foretages en gennemgribende fornyelse af foreningens regler i 2008

 

Meddelelse fra stambogsudvalg :

Tre hingste: Pedro, Park’s Tambour og Stegstedgårds Thor og fire hopper: Yvette, Sturkenboom’s Lente, Stegstedgårds Primadonna og Stegstedgårds Alberte har ansøgt om Elitestatus med baggrund i foreningens regler. Alle syv er udnævnt til Elitedyr.

 

Meddelelse fra arrangementsudvalg:

Meddelelse fra markedsføringsudvalg: .

Der bestilles klistermærker med det nye logo og www adresse.

Regitze sender arrangementskalender til diverse rideblade.

 

Meddelelse fra kasserer om foreningens økonomi :

Foreningens økonomi er stadig opadgående.

 

Hjemmesiden og NF Rapporten:

Rapporten er på trapperne. Web-redaktøren ønsker et billedredigeringsprogram. Dette er bevilliget.

 

Regionerne:

Championaterne har taget på kræfterne i reg. 1. Der skal være championater i reg. 3 d. 20 i denne måned.

 

EVT. Gert har forhandlet en 15% rabat hjem fra Alm. Brand hesteforsikring til alle medlemmer.

 

 

 

 

Referent: Sisse.