REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 25. August 2007.

 

 

Tilstede: Niels Jørgen, Jytte , Fritz, Kristine, Gert , Regitze, Ina og Sisse

 

 

 

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde: Referatet godkendt.

 

Meddelelse fra formanden :

Tre hingste: Ronald, Birkilds Balboa og Powerpoint er indsynet til Materialprøve. Gay Count Shetan har fået dispensation til at stille til materialprøve med Sportsponyerne til November.

 

 

Meddelelse fra stambogsudvalg :

Nicoline Mosegaard og Bakkegårds Nicoline har ansøgt om tilføjelse af ”R” til deres NF med baggrund i B-pony status i spring. Anmodningen er bevilliget.

En hingst: Mister Malthe og fire hopper: Roløkke Fuchia, Roløkke Fritze, Skånehällas Julina og Burton Flash har ansøgt om Elitestatus med baggrund i foreningens regler. Alle fem er udnævnt til Elitedyr.

 

Meddelelse fra arrangementsudvalg:

Hoppekåringen blev evalueret. Der var særdeles god stemning og mange ”roser” er indløbet efterfølgende.

Hingstekåring 2008 bliver i Ikast 1. marts.

Hoppekåring 2008 forløber i Region 1. 12-13 juli .

Materialprøveafslutning 21/9: Jytte, Fritz og NJ repræsenterer bestyrelsen.

 

Meddelelse fra markedsføringsudvalg: .

Der bestilles klistermærker med det nye logo og www adresse.

Regitze sender arrangementskalender til diverse rideblade.

 

Meddelelse fra kasserer om foreningens økonomi :

Foreningens økonomi er stadig opadgående. Der er mange nye medlemmer i forbindelse med hoppekåringen og Syd-Øst og Vest Danske mesterskaber.

Fritz laver stamkort for alle medlemmer for at overskueliggøre indbetalinger.

 

Hjemmesiden og NF Rapporten:

Vi har fået ny trykker og ser frem til et godt samarbejde. N.F. Rapporten skal ud 1/11 2007.

 

Regionerne:

Angående Festival 2010 og foreningens 50 års jubilæum: Regionerne kan – hvis de har mod på at arrangere dette – fremlægge forslag, budget og arbejdsplan til bestyrelsen sommer 2008. Datoen for Festival 2010 er fastsat til 18-19-20 juli 2010.

 

 

 

 

 

 

Referent: Sisse.