REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 1. Juli 2007.

 

 

Tilstede: Niels Jørgen, Jytte , Fritz, Kristine, Gert , Regitze og Sisse

 

Afbud fra: Ina

 

 

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde: Referatet godkendt.

 

Meddelelse fra formanden :

Der er indkommet ansøgning om optagelse på hingstelisten fra to EU hingste : Samba King fra Stutteri  Stegstedgård og Firfod Jetset fra Stutteri Firfod. Hingstene er nu på listen.

GW skal påføres hingstelisten ned til 1 %, da det ikke er påført stambogen og da det er en national regelsbestemmelse.

Ansøgning fra en EU kåret hoppe, som befinder sig i DK om at undlade at stille til kåring forud for at et afkom efter hende stiller til hingstekåring. Anmodningen er bevilliget.

Der er tegnet en medhjælperforsikring hos TRYG, som dækker hjælpere og dommere til foreningens arrangementer.

Hesteforsikringen Alm. Brand ønsker at give rabat til medlemmer af foreningen på 15 %. Gert snakker med Niels Erik, da han tidligere har indgået aftale med et andet hesteforsikringsselskab om rabat til medlemmer. Det undersøges om det er muligt at indgå aftale med flere selskaber.

Vi skal være opmærksom på at sende ”blankmail” når der sendes E-mail ud til medlemmerne – dette for ikke at overtræde registerlovgivningen.

Der er indkommet rigtig mange E-mail adresser og bestyrelsen ringer til de resterende efter hoppekåringen.

Internationalt møde i Holland 16 November. Jytte, Niels Jørgen og Sisse deltager.

 

Meddelelse fra stambogsudvalg :

Horsemosens Savanna har ansøgt om tildeling af ”R”. Dette er bevilliget.

Jytte og N.J.  har været til møde i Landsudvalget. Hovedemnet var den nylig vedtagne hestelovgivning.  

 

Meddelelse fra arrangementsudvalg:

Hoppekåringen har meget stor tilslutning. Der er tilmeldt over 70 dyr til kåring, medaljetildeling og følbedømmelse.

Jytte og N.J. har været til møde med Søren Valentin angående materialprøven. 4 hingste er tilmeldt den danske materialprøve. Indsyning 23 august. Forældredag 6/9 kl. 19.00. Afslutning 21/9 kl. 14.00.

 

Meddelelse fra markedsføringsudvalg: .

Fritz sørger for landsdækkende PR i Landbo avisen inden hoppekåringen.

Der bestilles klistermærker med det nye logo.

 

Meddelelse fra kasserer om foreningens økonomi :

Foreningens beholdning er i øjeblikket 285.000. Fritz har rykket de medlemmer som ikke havde betalt og det har givet bonus. Kåringen har givet nye medlemmer. Regninger til hingsteholderne for annoncering er på vej. Der skal kryds revideres med stutteriannoncerne på de regionale sider og hovedforeningens. Man kan kun stå på regionernes liste, hvis man beataler – altså også står på hovedforeningens!

Der oprettes en legatpulje som kan søges af: Danskavlede New Forest ponyer der repræsenterer New Forest avlen internationalt eller i visse tilfælde nationalt. Der skal indsendes skriftlig ansøgning til bestyrelsen, som kan bevilge penge eller afslå ansøgningen. Til puljen hensættes kr. 150,- fra hver af stutteriannoncerne, hvert år. Medlemmer eller sponsorer kan endvidere donere et beløb til puljen efter eget ønske.

 

Hjemmesiden og NF Rapporten:

Hingstelisten skal have sin helt egen køreplan, så ordene ikke skal skrives flere gange end nødvendigt! Vi undersøger muligheder med et andet trykkeri til Rapporten.

 

Oprettelse af dokumentationskartotek:

Al dokumentation skal fremover gemmes både på papir og CD rom.

 

Dommerkonference : Der afholdes dommerkonference med Bjarne Nielsen 19 januar. Jytte sender invitation til foreningens dommere. 

 

Hingsteholderaften:

Der afholdes hingsteholderaften 7 okt. På Dalum Landbrugsskole. Både nuværende og kommende hingsteholdere er velkomne!

 

Regionerne:

Regionsseminar udsættes til 2008. Der bevilges kørepenge til medlemmerne af regionsbestyrelserne, såfremt de ønsker at afholde fællesmøder i 2007.

 

EVT:

Der forberedes en salgsdag på FYN. Evt. Auktion til hingstekåringen.

 

 

 

 

 

Referent: Sisse.