REFERAT AF HØSTMØDE 15/9 2007.

 

 

 

 

16 medlemmer var mødt op.

 

Følgende emner blev diskuteret:

 

 

Medaljekåring: Der har været forespørgsler på om det er muligt at erhverve medalje på ”efterbevilling” for de hopper der er kåret før 10 tals systemet (1992) og om der evt. kunne etableres en gammeldags medaljekåring for disse – eller andre hopper til den årlige hoppekåring:

Medlemmerne ønskede ikke flere skrivebordskåringer, men lod det være op til bestyrelsen om der skulle etableres flere medaljekåringer.

 

Ponymåling: Bestyrelsen anser det for et problem at nogle NF ponyer – især hingste – er målt til kåring til en Katg. 1. pony og efterfølgende er målt i DRF’s regi til Katg. 2, hvorfor de optræder på konkurrencebanerne som sådan. Det ønskes at DRF’s officielle ponymål også gælder i Avlsforeningen. Man er opmærksom på at ponyer først kan måles efter udstedelse af konkurrencehestepas og når ponyen er fyldt 4 år. Derfor vil det stadig være nødvendigt med ponymåler på kåringspladserne til de 3 års ponyer og til de der ikke ønsker konkurrencestatus i DRF:

Medlemmerne var enige med bestyrelsen.

 

Hoppekåring – Diskussion om antallet af hoppekåringspladser:

Der var bred enighed om at der kun skal være en hoppekåringsplads.

 

Springning af hopper til kåring: Ole Jensen fremlagde forslag om at afprøve hopper frivilligt i løsspringning til kåring og at denne bedømmelse skulle indgå i karaktergivningen:

Der blev fremført argumenter imod, da man mente at det kunne belaste de unge hopper – især, hvis de blev trænet uprofessionelt og at man kan afprøve sine hopper i ridelighed og springevner til championaterne. Medlemmerne var dog enige om at hingstenes springkarakterer skal indgå i den samlede bedømmelse.

 

Hestedatabasen: Bestyrelsen ønskede at vide om det vil være en god idé at alle medlemmer får adgang til hestedatabasen mod en mindre stigning i medlemskontingentet.

Enighed om at tilmelde sig denne ordning og øge kontingentet med et tilsvarende beløb.

 

Navneforandring: Skal foreningen skifte navn til et mere brugervenligt-kort-huskeligt? Da ”Avlsforeningen for New Forest ponyer i Danmark” er både langt og besværligt at bruge i dagligdagen.

Medlemmerne ønskede at bestyrelsen fremlagde 3 forslag til Generalforsamlingen.

 

 

Dansk avlede N.F. ponyer med mere end 6.25% GW findes der åbenbart stadig et par stykker af har man erfaret i forbindelse med hoppekåringen, hvor man måtte afvise en hoppe der havde dansk kåret mor og far.

Vi tager problematikken med til internationalt møde i november.

 

Rapporten: Bestyrelsen valgte i år at der skulle skæres i antallet af Rapporten. Dels pga. de mange omkostninger, der er forbundet med at udsende og trykke den og dels fordi verden bevæger sig hen imod elektronikken, som det faste formidlingsorgan og intet er mere nyheder når Rapporten kommer på gaden idet langt de fleste af vores medlemmer allerede for længe siden har læst det, som står i Rapporten.

Medlemmerne, der var mødt op til Høstmødet ville stadig gerne beholde de to Rapporter, der udkommer dels forår, dels efterår med resultater fra årets kåringer. Desuden ønskede man at der udkom en ”årsrapport” hvor de vigtige ting fra året der gik er listet.

 

Vedtægter: Klara Hoffritz og bestyrelsen har i samarbejde udarbejdet et nyt sæt vedtægter, som i højere grad medinddrager Regionerne og som er mere sammenhængende end det vi arbejder med i dag. ”De gamle vedtægter” er præget af tilføjelser og sammensætninger, som ikke giver juridisk mening og derfor er umulige at arbejde med. Bestyrelsen har planer om at foretage en lignende gennemgribende renovering af foreningens regler i 2008.

Det nye udkast blev fremlagt og gennemgået og der blev lyttet til kommentarer, som efter flertallet på høstmødets ønske bliver føjet ind i det endelige vedtægtsændringsforlag, som bliver lagt til afstemning ved årets generalforsamling.

 

 

Evt. Et medlem havde skriftligt foreslået at der blev afholdt et egentligt DM  for N.F. ponyer :

Forsamlingen fandt idéen glimrende og man blev enige om at forsøge sig med en samlet finale for de tre bedste til henholdsvis øst, vest og syd dansk mesterskab i forbindelse med hingstekåring. På sigt ønsker man også en samlet finale for championaterne. Bestyrelsen og regionsbestyrelserne arbejder videre med idéen.

 

Fælles buskørsel til Generalforsamling:

Region 3 havde indhentet tilbud fra diverse busselskaber om tilbud til transport af medlemmer til generalforsamling. Forslaget var stillet for at skabe et sammenhold på turen og for at få flere til at deltage i generalforsamling.

Der var ikke stor opbakning til forslaget, da de fleste fremmødte ønskede at køre i egen bil.

 

Materialprøve: Sportsponyerne har udarbejdet et nyt bedømmelsesskema, som lægger mere vægt på springteknik end på temperament ved hingstenes materialprøve. Hingsten Gay Count Shetan skal til materialprøve sammen med sportsponyerne til november og bestyrelsen ønskede at vide om medlemmerne ønskede dette skema brugt til alle NF hingste også:

Der var stor diskussion og på den ene side ville man gerne sidestille springegenskaber med dressuregenskaber men på den anden side skal der tages hensyn til racebeskrivelsen, der pointerer at temperamentet er altafgørende. Man besluttede at bede Søren Valentin udfylde begge skemaer i år, så må man tage stilling til arbejsform i løbet af 2008.

 

Referent: Sisse Dahlin