GENERALFORSAMLING 24/11 2007.

 

 

 1. Valg af dirigent, herunder valg af stemmetællere: Ole Jensen blev valgt som dirigent. Harald Thisted og N.E. Nielsen blev valgt som stemmetællere.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed:

 

2007 blev et år med bred opbakning om bestyrelsens arbejde. Det har givet os tiltrængt arbejdsro og har  blandt andet udmøntet sig i stor tilslutning til årets aktiviteter og arrangementer.

 

Vi kan således her ved seneste opgørelse konstatere, at medlemstilgangen i 2007 har været på over 16 %, så vi nu har 341 medlemmer (når familiemedlemskab regnes som 2 medlemmer).

Der er pt 125 aktive, 59 familie og 98 juniormedlemmer. Det ser ud som om denne tendens holder og at vi får endnu flere medlemmer.

 

På trods af en hektisk start på bestyrelsesarbejdet, hvor hingstekåringen måtte flyttes med kort varsel, sne og spærret Storebæltsbro, lykkedes det at få en fin hingstekåring op at stå.

19 hingste var tilmeldt, heraf mange unge hingste.  Et stort publikum havde trodset vejret - også fra andre EU lande – og bidrog til at skabe feststemning.

 

3 danskavlede 3 års hingste fik avlsgodkendelse, hvilket er tegn på at vores avl bevæger sig i den rigtige retning. Også årets hingst var danskavlet.

Det er vores vurdering, at dommerholdet var dygtigt, skarpt og enigt.

På dagen blev flg. udnævnt som æresmedlem: Martin Bloch, Jens Peter Albrechtsen og  Milton Nielsen. Vi fejrede tillige 4 stutteri jubilarer Stutteri Elmholt 20 år, Stutteri Nyskoven 35 år, Stutteri Flintdale 25 år og Stutteri Horsemosen 40 år.

 

Vi har valgt, at én repræsentant fra hver region har deltaget i bestyrelsesmøderne. Det har vist sig som en positiv arbejdsform, der letter koordineringen i foreningen og øger sammenholdet på tværs af bælterne.

 

Sommerens store aktivitet, den årlige hoppe-/vallakkåring blev virkelig et tilløbsstykke: Vi var ved at sprænge alle rammer med 59 hopper og vallakker plus føl til bedømmelse og elitehopper - ialt var over 70 NF ponyer til kåring.

Lørdag aften var der 125 til spisning - en hyggelig aften. Og med uddelingen af de mange medaljer fik vi en festlig afslutning på  - så vidt vides - det hidtil største  kåringsarrangement i foreningens historie.

 

New Forest Rapporten er et kapitel for sig og som altid et hedt emne i foreningen. Den elektroniske udvikling og medlemmernes øgede brug af internettet truer med at overflødiggøre en trykt Rapport. Alligevel er der blandt os en del nostalgikere, der fortsat ønsker ”noget at have i hånden”. Kompromisset i år blev 2 rapporter, som kun er blevet til, fordi Karen (Haagen Isaacson) har orket at skrive de 2 numre og fordi et af vore nyere medlemmer, familien Svend Hansen fra Stutteri Kokkedal, har tilbudt at trykke. Et tilbud som vi med kyshånd har taget imod i forbindelse med det seneste nummer. Derfor: Stor tak til Karen samt Svend og hans familie.

Med hensyn til annoncerne: Disse kommer i en særlig juleudgave.

 

 

ØDM, VDM, SDM er afholdt med stort slid og slæb fra regionsbestyrelserne og deres hjælpere. Et fint show på Roskilde Dyrskue ligeså.  Det er arrangementer, der efterhånden er blevet indarbejdet i foreningsarbejdet, som noget mange medlemmer betragter som en naturlig del af foreningens tilbud. Disse ridearrangementer er blevet en del af avlsarbejdet. Og var det ikke netop det vi gerne ville? Forene de avlsmæssige og de ridemæssige interesser?

Stort tak til regionerne for denne gode, gode reklame for New Forest ponyen.

 

Derfor er der i 2007 oprettet en legatpulje til New Forest ryttere, der deltager i internationale stævner, kan søge midler fra.

 

Ligesom vi ser flere og flere New Forest ponyer til landsstævner, DM og internationale stævner, vil vi også gerne ”tales om” i ponyrytterkredse. Der må gerne være præstige i at ride New Forest!

 

Høstmødet er der, hvor de store emner diskuteres på en konstruktiv og rar måde. Emnerne var i år blandt andre: Antal hoppekåringspladser, autoriseret måling af ponyerne på kåringspladserne, springning som en del af hoppekåringen vedtægtsændringer og  navneforandring for foreningen.

 

Hingsteholdermødet handlede især om formen på hingstenes materialeprøve.

 

Årets materialeprøve afholdt vi selv og alle 3 deltagende hingste bestod. Efterfølgende har endnu en NF hingst bestået materialeprøve sammen med sportsponyerne. Resultaterne kan ses på hjemmesiden.

 

Championaterne er efterårets højdepunkt hvor vi får set vores avlsdyr i brug. Her er chancen for få en vurdering af højt kvalificerede DSA-dommere.

 

Der er i det hele taget et stort ønske om at se ponyerne i brug – det gælder også afkom efter nye/yngre hingste.

 

Som noget nyt har alle medlemmer nu adgang til Landskontorets hestedatabase.

 

Vi skal også skue ud i verden og derfor har bestyrelsen har deltaget det internationale møde i Holland her i november – mere herom senere idag.

 

Der er udnævnt en række elitedyr i år:  8 hopper og 4 hingste og tildelt R til 3 hingste og 3 hopper. Elitedyrene kan ses på hjemmesiden under ”elite præsentation”. Og her vil vi gerne benytte lejligheden til at takke Carsten Dahlin som webredaktør – en stadigt vigtigere post i vores forening.

 

En stor tak vil vi også rette til årets kåringsdommere: Martin Bloch, Iben Tjelum, Thea Scholtens-Moerkoert, Holland samt Kai Schibler og tak til de dommere der har virket ved årets skuer og udstillinger.

 

Også tak til Ellen Kristensen for løbende at føre pointbogen, der nu hedder New Forest Rosetten.

 

Det er dejligt når arbejdet kan fordeles på mange hænder og man har en fornemmelse af at der virkelig er tale om en forening i gammeldags betydning. Og det har vi haft i år – og tak til medlemmerne for det.

 Beretningen blev godkendt.

 1. Referat af internationalt møde i Holland november 2007:

Fyldestgørende referat offentliggøres på foreningens hjemmeside så snart det godkendte referat foreligger (ca. midten af december).Et af de væsentligste punkter er, at ponyer med GW% over 6,25 ikke kan få registreret afkom efter 2012, uanset at afkommet har GW% under 6,25. Problemet vedrører kun få danskavlede hopper, men der importeres hopper med GW% større end 6,25

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab: Regnskabet er offentliggjort i New Forest Rapporten. Regnskabet blev gennemgået og godkendt og stor ros til kasseren Fritz Hansen.
 2. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder godkendelse eller fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år: Budget er offentliggjort i New Forest Rapporten. Budgettet blev gennemgået og godkendt og især var der positive tilkendegivelser fordi bestyrelsen havde valgt at fastholde kontingentet og nedsætte priserne på kåring.
 3. Virksomhedsplan for det kommende år, herunder godkendelse af kåringskommissionen:  Dommerkonference 19/1. Hingstekåring 1/3. Regionsseminar april. Hoppekåring 12-13/7. Høstmøde september. Generalforsamling November.

New Forest dommerliste: Martin Bloch, Iben Tjelum, Ole Wienecke, Karen Dam, Ole Jensen, Bent Neergård, Milton Nielsen, Johnny Sørensen, samt alle dommere fra den internationale liste.

Brugsdommere: Alle DSA dommere

 1. Behandling af indkomne forslag:

Forslag 1: Gennemgang af de nye vedtægter. Forslaget blev vedtaget 33 for 0 imod.

Forslag 2+3: Trukket, idet man fandt at der skal arbejdes videre på projektet.

Forslag 4-18: Trukket af forslagsstillerne 23/11.

Forslag 19-24: Ingen af forslagsstillerne var mødt. 0 for 33 imod. Der skal arbejdes videre med forslag om retningslinier for aktiviteter i regionerne. Dette vil være relevant at gøre på Regionsseminar. Regionsbestyrelserne var bekymrede for, om de blev bundet til at gennemføre alle arrangementer hvert år. Endvidere blev det diskuteret om det var på vinderne fra ØDM,SDM og VDM der skulle bruges penge (ved at arrangere et DM for New Forest) eller om vi hellere skulle bruge pengene på bredden ved f.eks. at lave kurser, ridelejr galopløb eller andet. Også dette bliver et emne på Regionsseminar i foråret.

Forslag 25: enstemmigt vedtaget.

Forslag 26: Enstemmigt vedtaget.

Forslag 27: Enstemmigt vedtaget.

Forslag 28: enstemmigt vedtaget.

Forslag 29: enstemmigt vedtaget.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er Regitze Lassen, Niels Jørgen Andersen og Sisse Dahlin: Alle tre ønskede at genopstille og der var ingen modkandidater. Alle blev genvalgt for 2 år.
 2. Valg af suppleanter – på valg er Karina Korsgård: Karina ønskede ikke at genopstille. Louise Møller Nielsen Stillede sig til rådighed og blev valgt for 2 år.
 3. Valg af to revisorer. Harald Thisted og N.E. Nielsen genopstillde og blev valgt.
 4. Valg af revisorsuppleant:  Inga Nielsen valgt.
 5. EVT:  N.E. Nielsen undrede sig over Tysklands udsættelse af     materialprøver.

Ole Jensen opfordrede til at fremkomme med en plan for fremtiden i de nye regler og desuden mente han at det var vigtigt at have en plan for, hvor foreningen vil hen.

 

Referent: Sisse Dahlin