Vejledning – Myotoni

Indtil der er udarbejdet endelige regler for håndtering af risikoen for spredning af Myotoni-genet, og disse er indføjet i vores regelsæt, opfordrer bestyrelsen alle avlere til at følge disse retningslinier:

  • Alle hingste bør testes og kun benyttes i avlen, såfremt de ikke er bærere af genet.
  • Alle hoppeejere bør sikre sig, at de kun benytter hingste, som er testet fri (A/A).
  • Alle hopper, som nedstammer fra Kantje’s Ronaldo (selv langt ude) bør testes fri, før de benyttes til avl.

Vi understreger, at enhver bærer af myotoni-genet vil videregive dette gen til halvdelen af dens afkom. Risikoen for at avle syge/ikke-levedygtige føl vil derfor blive større, hvis vi ikke forsøger at stoppe den videre spredning af genet.

Hårprøver til undersøgelsen kan udtages af dyrlæge eller mærker fra Videncentret for Landbrug, Heste og sendes til Lene Jacobsen, Amstrupvej 2 A, Vroue, 7800 Skive.

Prøven vedlægges udfyldt skema (printes her fra hjemmesiden), og udlæg til laboratorieundersøgelsen (300 kr) indbetales på foreningens konto:  reg. nr. 3578, konto nr.: 9100377 med angivelse af ponyens navn og ”Myotoni”.

Spørgsmål kan rettes til: amstrupvej2a@gmail.com