Retningslinjer for godkendelse af Myotoni undersøgelse

  1. Hårprøve skal udtages af dyrlæge/besigtiger fra Hestekontoret i Skejby
  2. Udtager skal foretage ID kontrol af ponyen
  3. Prøveskemaet skal underskrives af såvel ejer som udtager, som dokumentation for, at prøven er taget af den rigtige pony
  4. Prøverne skal sendes af udtager (ikke ejer) til Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark (Lene Jacobsen, Amstrupvej 2A, Vroue, 7800 Skive), der videresender til godkendt laboratorium, som analyserer prøven til foreningspris pt. 30€
  5. Analyseresultatet sendes til foreningen, der videresender svaret til ejer
  6. Analyseresultatet sendes desuden til Hestekontoret i Skejby, som påfører det på Hestedata
  7. Alle udgifter vedrørende prøveudtagning, laboratorieanalyse, forsendelse mv. afholdes af ejer