Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Klik her for at downloade i PDF-format.

Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015

 

Regler for registrering i den Danske New Forest stambogsdatabase

§1. I hovedafsnittet kan registreres afkom efter forældre registreret i hovedafsnittet, dog skal faderen være avlsgodkendt på bedækningstidspunktet.
Stk. 2. Kun ponyer med max 6.25 % GW kan optages og registreres i hovedafsnittet
Stk. 3. Afkom, importeret i moders liv eller ved hoppens fod, kan registreres i hovedafsnittet såfremt begge forældre opfylder kravet til hovedafsnittet samt hvis faderen er avlsgodkendt på bedækningstidspunktet. Der kan forlanges blodtypekontrol/DNA test.
Stk. 4. I hovedafsnittet kan optages importerede hingste, hopper og vallakker med stamtavle i mindst 3 led og dokumenterede renavlede.
Stk. 5. Anmodning om registrering af importerede ponyer sendes til SEGES samt til bestyrelsen for Avlsforeningen for New Forest ponyer i Danmark, bilagt hestepas. Registreringsafgiften fastsættes af SEGES.
Stk. 6. Der er obligatorisk mærkning for alle danskfødte føl, og endelig registrering vil først finde sted efter chipmærkning.
Ved indberetning af føl til SEGES efter den 15. juni 2015 gives samtykke af indberetteren til, at data, der ved følanmeldelsen registreres om hesten, frit kan benyttes samt at senere registrerede data, såsom røntgendata på de enkelte individer, kan anvendes af SEGES.
Stk.7 Der må ikke forekomme forskelsbehandling af opdrættere indenfor EU.
Stk. 8. Ponyer med mere end 6,25 % GW, født før 2013, optages i GW-afsnittet i stambogen under forudsætning af, at de opfylder øvrige gældende krav for optagelse i stambogens hovedafsnit. Disse ponyer kan ikke på noget tidspunkt optages i hovedafsnittet.

Ponyer i GW-afsnittet kan ikke stilles til kåring men deltage i øvrige arrangementer for registrerede New Forest ponyer.

Afkom, født efter 2012, efter hopper i GW-afsnittet kan ikke registreres i avlsforeningen og ikke deltage i nogen form for arrangementer i avlsforeningen.

Regler for registrering i X-registeret
§ 2. I X-Registeret kan registreres afkom efter forældre registreret i stambogen, hvor faderen ikke er avlsgodkendt på bedækningstidspunktet.
Stk. 2. Ponyer i X-registret må ikke betegnes som registrerede New Forest ponyer.
Stk. 3. Ponyer i X-registeret kan aldrig optages i stambogen.
Stk. 4. Ponyer i X-registeret kan aldrig stilles til kåring eller deltage i arrangementer for registrerede NF-ponyer
Stk. 5. Afkom efter ponyer i X-registeret kan ikke optages i stambogen.
Stk. 6. Ponyer i X-registret vil få påført et stort X på alle sider i deres pas.
Stk. 7. Ponyer i X-registret vil få sort pas.

 

STAMBOG HOVEDAFSNITTET Ponyer med 6,25 % GW eller mindre, hvor begge forældre er i hovedafsnittet og hvor faderhingsten er avlsgodkendt eller kåret på bedækningstidspunktet.

Ponyer med 6,25 % GW eller mindre, født før 2013, efter avlsgodkendt eller kåret hingst fra hovedafsnittet og moderhoppe fra GW-registret.

Alle ponyer i hovedafsnittet får RØDT PAS med New Forest foreningens logo.

GW-AFSNITTET Ponyer med mere end 6,25 % GW, født før 2013, efter faderhingst, der er avlsgodkendt eller kåret på bedækningstidspunktet og moderhoppe fra GW-registret.
X-REGISTER Ponyer efter ikke avlsgodkendt eller kårede hingste, hvor begge forældre er i hovedafsnittet.

Ponyer efter avlsgodkendte eller kårede hingste og hopper fra X-registret.

Ponyer efter hingst fra X-registret og hoppe fra hovedafsnittet.

Ponyer efter forældre, der begge er i X-registret

Ponyer fra X-registret vil ALDRIG selv ej heller deres afkom kunne rykke op i Stambogen ej heller stille til kåring, skuer, NF stævner eller lignende.

Alle ponyer i X-registret får SORT PAS uden New Forest foreningens logo, når der foreligger en afstamningskontrol ved hjælp af DNA.

Bedækningscertifikat skal være SEGES i hænde før fødslen.

Regler for kåring

§3. Registrerede ponyer fra hovedafsnittet kan stilles til kåring. 3–års og ældre hingste, hopper og vallakker kan meldes til kåring, såfremt ejeren er medlem af Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark. Ponyen skal være dokumenteret renavlet, dog kan brogede ponyer eller ponyer med ring- eller glasøje ikke fremstilles til kåring.

Ved brogede ponyer forstås: Ponyer med hvide aftegn med lyserød hud under, bag hovedet eller over øverste bøjelige led i forknæ og has.

§4. New Forest Ponyen må maximalt måle 148 cm i stangmål uden sko og ingen pony kan kåres, hvis dette mål overskrides.

§5. Ponyer med mere end 6,25 % GW kan ikke stilles til kåring.

§6. Kåringsgebyr fastsættes af avlsforeningen, hvortil kåringsanmeldelsen sendes.

§7. Meldes der til kåring efter sidste rettidige tilmeldingsdato, betales der 1½ tilmeldingsgebyr.

Stk. 2 Tilmelding af hingste, hopper og vallakker til kåring er bindende. Ved forfald kan ½ af tilmeldingsgebyret tilbagebetales eller tilmeldingsgebyret kan benyttes året efter til samme pony, mod ejers underskrift på tro og love og med angivelse af grunden til forfaldet. Opstaldningsgebyr kan tilbagebetales indtil 3 dage før kåringen.

 

Regler for kåring af hingste

§8. Alle hingste, der ikke har avlsgodkendelse og som ønskes anvendt i avlen, skal forinden fremstilles til godkendelse af Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmarks kåringskommission til hingstekåring, som afholdes i februar/marts.

Importerede hingste, der er dokumenterede renavlede og som opfylder kravene for at komme i hovedafsnittet, kan stilles til kåring. Hingste der har opnået avlsgodkendelse eller kåring ved et andet EU-lands New Forest kåring kan optages på Den Danske Hingsteliste, hvis ejeren søger Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark herom, inden hingsten benyttes til bedækning.

§9. Kun hingste efter kårede hopper (hingstens mor) kan stilles til kåring / avlsgodkendelse. For hingste født i et andet EU-land, gælder det, at hingstens mor skal være kåret efter de gældende regler for kåring af hopper i det eller et af de lande, hvor hoppen har opholdt sig.

Stk. 2 Hingste, som er lys cremefarvet Palomino kan ikke fremstilles til kåring

§10. Kåringskommissionen tildeler hingsten 9 karakterer for eksteriør og bevægelse. Desuden gives én karakter for helhed.

En DSA springdommer bedømmer hingstene i løs springning og tildeler to karakterer for dette. Den første karakter gives for teknik, den anden for kapacitet.

Hingsten opnår avlsgodkendelse / kåring hvis følgende kriterier er opfyldt:

 • Minimum 67 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer
 • Ingen delkarakter under 6
 • Minimum 7 i type
 • Minimum 8 i helhed

 

Ovenstående gælder for hingste, der stilles til avlsgodkendelse / kåring i 2006 eller senere.

Under fremvisning på fast bund samt løs i ridehuset må hingsten ikke bære bandager, gamacher, klokker eller lignende. Hingsten må under løsspringningen bære gamacher og/eller klokker, disse skal tages af umiddelbart efter løsspringningen og før hingsten vises løs.

Stk. 2 3 års hingste kan enten tildeles 2 års avlsgodkendelse eller afvises. 4 års hingste og ældre hingste uden bestået materialprøve kan enten tildeles 1 års avlsgodkendelse eller afvises. 5 års og ældre hingste med bestået materialprøve kan enten færdigkåres eller afvises.

Stk. 3 Når en hingst har opnået avlsgodkendelse / kåring, skal den afstamningskontrolleres via DNA for ejers regning, før den kan optages på hingstelisten og godkendelsen træder i kraft.

Stk. 4 Endvidere skal hingsten ved en officiel test for ejers regning være testet fri for myotonigenet, før den kan optages på hingstelisten og godkendelsen træder i kraft.

§11. Året efter 3 års hingste, og samme år 4 års hingste og ældre hingste uden materialprøve er tildelt avlsgodkendelse, skal hingsten møde til en af bestyrelsen fastsat 1-dags materialprøve, som er godkendt af SEGES og Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark.

Under materialprøven vil hingstens kapacitet, ridelighed, manerer mv. i spring, løsspringning, dressur, under udholdenhedsprøven og ved dyrlægekontrollen blive vurderet.

Prøven indeholder en fremmedryttertest og en bedømmelse af en DSA dressur og en DSA springdommer, som vurderer hingstens kvaliteter. Hingsten vil opnå delkarakterer og en samlet karakter. For at bestå materialprøven skal hingsten minimum opnå 700 i samlet karakter og ingen delkarakterer under 5.

Hingste, der ikke består materialprøven, kan stille til fornyet prøve(r), men må ikke benyttes i avlen, før prøven er godkendt og hingsten er stillet til endelig kåring og her har opnået endelig kåring

Stk. 2 3-års hingste kan ved kåringen opnå avlsgodkendelse, der strækker sig fra godkendelsesdatoen til datoen for kåring 2 år efter. Bedækningstilladelsen inddrages af den siddende bestyrelse, hvis hingsten ikke møder til materialprøve året efter avlsgodkendelsen, eller hvis hingsten ikke består materialprøven og hvis ikke der skriftligt er søgt om og givet dispensation.

4-års hingste og ældre hingste uden materialprøve kan ved kåringen opnå avlsgodkendelse, der strækker sig fra godkendelsesdatoen til datoen for kåring året efter. Bedækningstilladelsen inddrages af den siddende bestyrelse, hvis hingsten ikke møder til materialprøve samme år som avlsgodkendelsen, eller hvis hingsten ikke består materialprøven og hvis ikke der skriftligt er søgt om og givet dispensation.

Stk. 3 Såfremt en hingst ikke kan fremstilles rettidigt til materialprøve pga. sygdom eller hvis hingsten bliver skadet under prøven, så den ikke kan fuldføre, er det en forudsætning for evt. meddelelse af dispensation, at der foreligger en dyrlægeattest.

Stk. 4 Hingste, som ikke rettidig er tilmeldt materialprøven, får bedækningstilladelsen inddraget ved starten på materialprøven.

 

 

§12. Året efter aflagt og bestået materialprøve, skal hingsten atter fremstilles for kåringskommissionen, som kan kåre eller afvise hingsten.

Stk. 2 En hingst, der består materialprøven, men som ikke opnår endelig kåring, kan fremstilles til kåring på ny men må ikke benyttes i avlen, før en endelig kåring er opnået.

 

§13. Hvis en hingst ikke opnår færdigkåring i Danmark efter at have været avlsgodkendt, men samtidig er kåret eller bliver kåret i et andet EU-land, er det ikke tilladt at indberette bedækninger med hingstens danske NFH-nummer.

 

§14. Hingste, der er kåret i et andet EU-land i et forbund godkendt af moderlandet England og som har aflagt og bestået en godkendt materialprøve, skal for at få dansk NFH-nummer = dansk kåring, fremstilles og fremvises på lige fod med de øvrige hingste til endelig kåring.

Kåringsbevis, beskrivelse, karakterer og materialprøvebevis fra det EU land, hvor hingsten er kåret, skal medsendes ved tilmeldingen til kåringen. Desuden kan egne og afkoms præstationsmeritter vedlægges tilmeldingen.

Stk. 2 Arvelige sygdomme.

Procedure for undersøgelse af hingste, der er mistænkt for at være bærer af arvelige sygdomme. Bestyrelsen kan kræve en avlsgodkendt hingst underkastet en uvildig undersøgelse, såfremt der er begrundet mistanke om at den har, eller er bærer af alvorlige gendefekter.
Såfremt det, ved den nævnte undersøgelse godtgøres, at der er risiko for at hingsten videregiver alvorlige gendefekter kan bestyrelsen i samråd med kåringskommissionen afkåre hingsten.

 

§15. 4 års og ældre hingste som har påført officielle mål fra DRF i deres hestepas skal ikke måles i forbindelse med avlsgodkendelse/kåring.

Endvidere betragtes DRF mål foretaget på et hvilket som helst tidspunkt i hingstens liv som endelige, og skal straks efter måling meddeles foreningen og vil herefter også være de officielle mål i avlsregi. DRF målinger har til enhver tid højeste prioritet. Hvis hingsten er målt med sko, fratrækkes 1 cm fra stangmålet

 

§16. Kårede hingste kan opnå afkomspræmiering efter nedenstående retningslinjer. Der skal stilles min. 10 stk. registreret afkom.

 • klasse 1. grad 24 point = guld
 • klasse 1. grad 23 point = sølv
 • klasse 2. grad 22 point = Bronze
 • klasse 2. grad 21 point = ingen medalje
 • klasse 1. grad 20 point = ingen medalje
 • klasse 1. grad 19 point = ingen medalje

Afkomspræmiering sker på hesteejerens begæring og stiles til formanden. Afkomspræmiering kan kun foregå i forbindelse med hoppekåring eller anden udstilling godkendt af avlsforeningen.

Ved afkomspræmiering gives en samlet beskrivelse af det fremstillede afkom.

 

Regler for kåring af hopper og vallakker

§17. 3 årige og ældre hopper og vallakker kan fremstilles til kåring og kåres i 1. klasse, 2. klasse A, 2. klasse B eller afvises.

Kåring af hopper

Stk. 2 Kåringskommissionen tildeler hoppen 9 karakterer for eksteriør, bevægelse, samt én karakter for helhed. Hopper kan kåres i 1. klasse, 2. klasse A, 2. klasse B eller afvises. Dette gøres efter følgende kriterier:

1.klasse

 • Minimum 64 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer
 • Ingen delkarakter under 6
 • Minimum 7 i type
 • Minimum 8 i helhed

 

2.klasse A

 • Minimum 54 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer
 • Ingen delkarakter under 5
 • Minimum 6 i type
 • Minimum 6 i helhed

 

2.klasse B

 • Minimum 45 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer
 • Ingen delkarakter under 4
 • Minimum 5 i type
 • Minimum 5 i helhed

 

Hopper der ikke opnår ovenstående afvises.

Stk. 3 Ovenstående gælder for hopper kåret i 2006 eller senere.

Stk. 4 Hopper, der opnår kåring, får tilføjet et NF nummer efter deres navn.

Stk. 5 Kåringen afholdes en gang årligt. Hovedbestyrelsen fastsætter antallet af kåringspladser.

 

Kåring af vallakker

Stk. 6 Kåringskommissionen tildeler vallakken 9 karakterer for eksteriør, bevægelse, samt én karakter for helhed. Vallakker kan kåres i 1. klasse, 2. klasse A, 2. klasse B eller afvises. Dette gøres efter følgende kriterier:

1.klasse

 • Minimum 64 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer
 • Ingen delkarakter under 6
 • Minimum 7 i type
 • Minimum 8 i helhed

 

2.klasse A

 • Minimum 54 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer
 • Ingen delkarakter under 5
 • Minimum 6 i type
 • Minimum 6 i helhed

 

2.klasse B

 • Minimum 45 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer
 • Ingen delkarakter under 4
 • Minimum 5 i type
 • Minimum 5 i helhed

 

Vallakker der ikke opnår ovenstående afvises.

Ovenstående er gældende for vallakker kåret i 2006 eller senere.

Stk. 7 Hvis en hingst ikke opnår kravet for avlsgodkendelse / kåring til hingstekåringen, men opfylder et af ovenstående kriterier for kåring af vallakker i henholdsvis 1.kl, 2.kl A eller 2.kl.B, kan den ved fremsendelse af dyrlæge-dokumentation for kastration, efterfølgende opnå kåring i den opnåede klasse som vallak. Ovenstående gælder for vallakker kåret i 2006 eller senere.

Stk. 8 Vallakker, der opnår kåring, får tilføjet et NFV nummer efter deres navn.

Stk. 9 4 års og ældre hopper og vallakker som har påført officielle mål fra DRF i deres hestepas skal ikke måles i forbindelse med kåring. DRF målinger har til enhver tid højeste prioritet. Hvis hoppen eller vallakken er målt med sko, fratrækkes 1 cm fra stangmålet.

 

§18. Hopper og vallakker kåret i 1. klasse kan opnå eksteriør-medalje, hvis de opfylder følgende kriterier:

 • Bronze: samlet karakter på 75-79
 • Sølv: samlet karakter på 80-85
 • Guld: samlet karakter på 86 eller mere

 

Der vil blive opkrævet et gebyr for medaljetildelingen, der hvert år fastsættes af bestyrelsen.

 

§19. Kårede hopper kan opnå afkomspræmiering efter nedenstående retningslinjer. Der skal stilles min. 5 stk. registreret afkom.

 • klasse 1. grad 24 point = guld
 • klasse 1. grad 23 point = sølv
 • klasse 2. grad 22 point = Bronze
 • klasse 2. grad 21 point = ingen medalje
 • klasse 1. grad 20 point = ingen medalje
 • klasse 1. grad 19 point = ingen medalje

 

Afkomspræmiering sker på hesteejerens begæring og stiles til formanden. Afkomspræmiering kan kun foregå i forbindelse med hoppekåring eller anden udstilling godkendt af avlsforeningen.

Ved afkomspræmiering gives en samlet beskrivelse af det fremstillede afkom.

 

Regler for udnævnelse af elitehingste og elitehopper

Det bestræbes at alle point der tæller til elitestatus er offentligt registreret. Præstationspoint skal altid dokumenteres med udskrifter fra offentligt tilgængelige databaser.

 

§20. En endeligt kåret hingst med godkendt materialprøve opnår status som elitehingst, når han har samlet 500 point udregnet fra nedenstående skala. Dog skal minimum 200 point være avlspoint og minimum 200 point være præstationspoint. Det er et krav, at hingsten selv har været eller er kvalificeret til at starte B-stævner i spring eller dressur eller har været eller er kvalificeret til at starte CNCP1x i military eller ponyen af Videncentret for Landbrug/Heste er udnævnt til minimum B-pony. Hingstens eget kåringsresultat tæller ikke med.

 

§21. En hoppe er elitehoppe, når hun har samlet 200 point udregnet fra nedenstående skala. Dog skal minimum 25 point være avlspoint og minimum 25 point være præstationspoint. Hoppens eget kåringsresultat tæller ikke med.

Der samles/gives point efter nedenstående skala:

5 point:
Præstationspoint

 • Øst eller Vestdansk mester (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)
 • 4-5-6 eller 7-års og ældre championatsvinder i dressur eller spring (med minimum 3 starter i klassen)

 

10 point:

Præstationspoint

 • Bestået Dansk en dags materialprøve med 750-799 point
 • Bestået Dansk stationsafprøvning med 750-799 point
 • R efter kåringsnummeret
 • Individuel distriktsmester (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)

Eksteriørpoint

 • Hvis summen ved hingstens avlsgodkendelse er 75-79
 • Bronzemedalje

 

15 point
Præstationspoint

 • Bestået Dansk en dags materialprøve med 800-849 point
 • Bestået Dansk stationsafprøvning med 800-849 point

 

20 point
Præstationspoint

 • Bestået Dansk stationsafprøvning med over 850 point
 • Bestået Dansk en dags materialprøve med over 850 point

Eksteriørpoint

 • Hvis summen ved hingstens avlsgodkendelse er 80-85
 • Sølvmedalje

 

25 point

Præstationspoint

 • Placering ved DM individuelt (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)
 • Kvalifikation til at starte B-stævner under DRF i spring eller dressur eller B-pony under SEGES (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)
 • Kvalifikation til at starte CNCP1x i military (kan kun tælle en gang pr pony)
 • Kvalifikation til at starte DM under DRF i spring, dressur eller military eller A-pony under SEGES (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)
 • S-pony under SEGES.
 • Præstationspointene kan opnås i hesteklasser, hvis ponyen opnår resultater i en af disciplinerne i samme klasse i dressur, samt i samme højde i spring og military for heste.
 • Der kan ikke opnås point i samme disciplin i både heste og ponyklasser.

Eksteriørpoint

 • Avlsgodkendt hingst
 • Endelig kåret hingst
 • Hoppe eller vallak kåret i 1. klasse
 • Statspræmie / guldmedalje i udlandet
 • Årets hoppe i Danmark
 • Årets hingst i Danmark (kan kun tælle 1 gang)

 

30 point

Eksteriørpoint

 • Hvis summen ved hingstens avlsgodkendelse er over 86
 • Guldmedalje

 

50 point

Præstationspoint

 • Vinder af DM individuelt (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)
 • Placeringer ved NM individuelt (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)
 • Vinder af udenlandsk nationalt mesterskab (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)

Eksteriør og præstationspoint

 • Afkom med elitestatus

 

75 point

Præstationspoint

 • Vinder af NM individuelt (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)
 • Placeringer ved EM individuelt (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)

 

100 point

Præstationspoint

 • Vinder af EM individuelt (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin)

 

§22. En kåret eller avlsgodkendt New Forest pony kan opnå et kvalitetstempel – benævnt “R” – ved at opnå resultater svarende til et af følgende underpunkter. Ponyen vil herefter blive benævnt henholdsvis:

NFHR eller NFR eller NFVR.

 

§22A. En New Forest pony kan tilføje et “R” til sit NF nummer hvis den i 4, 5, 6 eller 7 års og ældre dressurchampionatet, som er en gangartsbedømmelse, bedømt, som gangartsklasse for 4 års, i LB1A for 5 års, i LA2A for 6 års og i FEI 5 års indledende DSA championat for 7 års og ældre opnår minimum 70 %. En hoppe, der har opfostret et føl i deltagelsesåret får tildelt 1 point forud for konkurrencen. Klassen skal bedømmes af minimum 2 dommere, hvoraf den ene og helst begge skal være DSA dressurdommere. Der kan dog dispenseres således, at den ene dommer kan være en eksamineret berider.

 

§22B. En New Forest pony kan tilføje et “R” til sit NF nummer hvis den i springchampionatet for 4 års ponyer på højden 80 cm for katg. I ponyer, 70 cm for katg. II ponyer og 60 cm for katg. III ponyer opnår minimum 75 % eller i springchampionatet for 5 års ponyer på højden 90 cm for katg. I ponyer, 80 cm for katg. II ponyer og 70 cm for katg. III ponyer opnår minimum 75 % eller springchampionatet for 6 års på højden 100 cm for katg. I ponyer, 90 cm for katg. II ponyer eller 80 cm for katg. III ponyer opnår minimum 75 % eller i springchampionatet for 7 års og ældre ponyer på højden 110 cm for katg. I ponyer, 100 cm for katg. II ponyer og 90 cm for katg. III ponyer opnår minimum 75 %. En hoppe, der har opfostret et føl i deltagelsesåret får tildelt 1 point forud for konkurrencen. Springchampionatet skal bedømmes af mindst en DSA dommer.

 

§22C. En New Forest pony kan tilføje et ”R” til sit NF nummer, hvis den består en materialprøve.

 

§22D. Tilføjelse af R til NF- nummeret: En kåret New Forest pony kan få tilføjet et R efter sit NF – nummer, hvis den til et stævne afholdt af Avlsforeningen for New Forest ponyer i Danmark opnår et af følgende resultater ved samme stævne: Dressur – minimum 60 % i to dressurklasser af sværhedsgrad 2 for ponyer eller højere. Spring – to fejlfrie hovedrunder i sværhedsgrad 2 eller højere.

Det er en forudsætning, at dressurklasserne bedømmes af minimum to dressurdommere, hvoraf den ene skal have en status af minimum A–dommer eller begge har status af minimum B – dommere.

Springklasserne skal bedømmes af en springdommer med minimum rang af C- dommer.

 

§22E. En New Forest pony kan tilføje et “R” til sit NF nummer hvis den i en ride disciplin opnår status af B-pony eller rider 3×60 % i LA6 i hesteklasser ved C-stævne. Ansøgning vedlagt dokumentation sendes til bestyrelsen.

 

§22F. En New Forest pony kan tilføje ”R” til sit NF nummer, hvis den ved den af foreningen holdte ”medaljeridning” opnår både Bronze, Sølv og Guld. Det forudsættes at klasserne dømmes af en dommer med status af B-dommer eller af 2 dommere med status af C-dommer.

 

Regler for uddeling af ærespræmier ved godkendte NF dyrskuer

§23. Hovedbestyrelsen giver ærespræmier ved ovenstående skuer, efter følgende fordeling:

 • Ved 1-5 udstillede NF ponyer gives 1 ærespræmie
 • Ved 6-10 udstillede NF ponyer gives 2 ærespræmier
 • Ved 11-15 udstillede NF ponyer gives 3 ærespræmier
 • Ved 16-20 udstillede NF ponyer gives 4 ærespræmier
 • Ved 21-25 udstillede NF ponyer gives 5 ærespræmier

 

New Forest Festival

New Forest Festival afholdes hvert 10. år.

 

Dispensation fra reglerne

§24. Bestyrelsen kan efter skriftlig ansøgning fra et medlem give dispensation fra ovenstående regler. Dispensation kan ikke gives i strid med SEGES’ regler, og heller ikke i direkte strid med ovenstående regler. Dispensationsmuligheden er hovedsagelig beregnet til fx udsættelse vedr. frister ligesom der kan være rimelighed i at modificere krav i særlige tilfælde, fx ved import af udenlandske ponyer, der har gennemført foranstaltninger, der kan ligestilles med danske regler.

 

VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21. NOVEMBER 2015.