distriktsmester2009-2-baekkeskovens helicon og katrine groot wl