Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018 i region vest

Avlsforeningen for New Forest Ponyer, region Vest indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Torsdag d. 1 Februar 2018 kl. 19,00

Industriparken 8, Haverslev, 9610 Nørager

 

Med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
  4. En snak om Regionens fremtid
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. regionen er vært ved kaffe sodavand og kage
  7. Uddeling af New Forest rosetter
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

                      På valg er:   Betina Gervig Marnow

                                            Niels Jørgen Andersen (ønsker ikke genvalg)

                                            Marlene Sønderhaven

  1. Valg af suppleanter
  2. Valg af revisor

 

Datoer er: VDM er 9/10. Juni 2018 og Championater er 29/30. September 2018

 

Tilmelding skal ske på nja@flintdale.dk eller 30904077 senest 30/1 2018

 

Med venlig hilsen og vel mødt

Bestyrelsen