Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmarks vedtægter – Rettelser fra GF 2023