Bestyrelsens forslag til Myotoni – handlingsplan:

 

For at begrænse udbredelsen af det gen, som er ansvarligt for myotoni hos New Forest ponyer, vil bestyrelsen arbejde for at indføre følgende retningslinier for hingste og stambogsføring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark:

 

Hingste:
Hingste, der ønskes optaget på foreningens hingsteliste skal være testet fri (A/A). Da vi ikke har nogen sikkerhed for, at genet ikke findes i andre hingstelinier, vil alle hingste fremover skulle testes før/ved kåring, samt alle kårede hingste skal testes, før de kan optages på hingstelisten.

 

Avlshopper:
Bestyrelsen vil opfordre alle til at overveje at få testet avlshopper, som kan være bærere, inden der avles.

 

Føl:
New Forest føl skal fremover for at kunne registreres i foreningens stambog:

enten være testet og resultatet af testen påføres pas og stambogsoplysninger (A/A eller A/C).

eller – føl kan tildeles en status ved udelukkelsesmetode (er forældrene testet fri, eller er der slet ikke nogen afstamningsmæssig relation til Kantje’s Ronaldo, vil afkommet ikke kunne være bærer), som påføres pas og stambogsoplysninger.

 

Test:
Testen består af undersøgelse af en hårprøve, som kan udtages af dyrlæge eller mærker fra Landsudvalget (kun disse er godkendt til det). Hårprøven sendes til foreningens næstformand Lene Jacobsen, Amstrupvej 2 A, Vroue, 7800 Skive, sammen med indsendelsesformular (kan findes på foreningens hjemmeside) og beløbet for undersøgelsen (300 kr) indbetales på foreningens konto. Lene Jacobsen vil samle prøver og sende samlet for at minimere udgifterne for alle parter, da foreningspris er betydeligt lavere end for privatpersoner. Resultaterne vil meddeles ejer og stambogskontor. Resultatet vil angives som: Myotoni-test:A/A for ikke-bærer eller Myotoni-test:A/C for bærer.

 

Status:
Ved registrering af føl og importerede ponyer kan i visse tilfælde fastsættes en status ud fra afstamning alene eller test af forældredyr. Dette arbejde udføres af foreningens stambogsudvalg (Asge Nilsson, Jytte Madsen og Lene Jacobsen), hvorfor alle stambogsoplysninger kan fremsendes til en af disse for behandling. En tildelt status vil angives som: Myotoni-status:fri.