Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Region Øst 2017.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i region øst.

Generalforsamlingen foregår Næstvedvej 294, 4100 Ringsted tirsdag d. 7/3 kl. 19.30.

Følgende dagsorden er gældende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Regionsbestyrelsens beretning for året, som er gået
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab
 5. Fremlæggelse af aktivitetskalender for det kommende år
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
  Lene Penther Vinther
  Sisse Dahlin
 7. Valg af 2 supleanter
 8. Valg af revisor og revisorsupleant
 9. Evt.

Regionen byder på kaffe og kage