Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

indkalder til ordinær generalforsamling

Lørdag d. 22. november 2014 kl. 11.00 på adressen: 

Næstvedvej 294, Høm, 4100 Ringsted

Dagsorden ifølge vedtægterne. Der gøres opmærksom på, at kun medlemmer, som fremgår af udskrift af medlemslisten pr. 1.november 2014, har stemmeret og er valgbare.

Der vil blive serveret kaffe og rundstykker fra kl. 10.30 og foreningen er ligeledes vært ved kaffe og kage om eftermiddagen.

Såfremt der ønskes frokost, SKAL det forudbestilles (3 stk. smørrebrød for kr. 85) ved henvendelse til:  Camilla Holm-Nielsen på e-mail: camilla.holm@ofir.dk eller Ole Wienecke på e-mail: horsemosen@vip.cybercity.dk SENEST d. 17.november. Drikkevarer kan købes. Det er også muligt selv at medbringe mad og drikkevarer.

De dagsorden, regnskab samt indkomne forslag her.

Med venlig hilsen og velmødt

Bestyrelsen