Generalforsamling 2016

.
Der er ordinær generalforsamling i Avlsforeningen for New Forest ponyer i Danmark lørdag den 19. november 2016. Generalforsamlingen afholdes hos Mia Jørgensen, Næstvedvej 294, 4100 Ringsted.

Der vil være mulighed for bespisning mod forudbestilling og salg af drikkevarer. Mere om det senere.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker skriftligt til hvert medlem med mindst 14 dages varsel, enten via e-mail eller brev. Indkaldelsen er bilagt dagsorden og de fra bestyrelsen og øvrige indkomne forslag, samt foreningens regnskab.

Bemærk: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. oktober.